„Práce jsou prováděny za provozu divadla a v režimu vyhovujícímu divadlu. Termín dokončení demontáže a montáže prosklených stěn byl navržen po dohodě s vedením divadla a zhotovitelem do 27. června,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice. Zhotovitelem velkorozměrových oken pro divadlo je místní firma Nevšímal, hodnota celé zakázky činí 2,2 milionu korun.