Ještě předtím vše zkontrolují odborníci a proběhne i zátěžová zkouška spočívající v nájezdu nákladních vozů na lávku nad řekou.

Kromě zmíněných prací aktuálně vzniká také protiskluzná vrstva lávky, provádí se montáž zábradlí s osvětlením a dlažby. Stavební firma zároveň odstraňuje pomocné prvky jako skruže, poloostrovy a dočasné piloty v Labi.

Nosné konstrukce lávky jsou již zcela hotové. „V současné době probíhá nanášení pochozí izolace, což je stěrka prováděná v několika vrstvách, posypaná velmi jemným štěrkem. Tato izolace uzavírá povrch mostovky před zatékáním vody a stává se protiskluznou pochozí vrstvou,“ vysvětlil Petr Vítek, specialista na mostní konstrukce společnosti Hochtief.

Chystá se také zmínění zátěžová zkouška. Pak následuje kolaudační fáze, jejíž dobu trvání vedení radnice podle starosty Tomáše Macha v tuto chvíli nezná. „Už nyní ale připravujeme podklady pro urychlení celého procesu. Koncem listopadu lávka opět spojí město pro pěší a cyklisty,“ doplnil starosta.

Po dokončení stavby, které se předpokládá 7. listopadu, bude následovat první hlavní prohlídka mostu, což je detailní kontrola provedení stavby nezávislými odborníky. Dále přijde na řadu zátěžová zkouška, při níž na lávku najedou nákladní automobily a budou měřeny deformace konstrukce. Naměřené hodnoty odborníci porovnají s hodnotami vypočtenými.

Souběžně s těmito kontrolami po dokončení stavby přijdou na řadu potápěči, kteří detailně prohlédnou a zdokumentují dno řeky a břehy, zda jsou uvedeny do původního stavu a zpevněné. K podkladům se vyjádří Povodí Labe, Státní plavební správa, případně další orgány.

„Věříme, že výsledky budou v požadované shodě a nebude nic bránit zdárné kolaudaci stavby. Teprve poté bude možné předat lávku k bezpečnému užívání veřejností,“ dodal Petr Vítek. Pokud nenastane větší problém, mělo by se oficiální otevření lávky odehrát koncem listopadu.