„Budou potřebovat pár let péče a ochrany před vandaly, a až stezkou jednou budou kráčet děti, co dnes stromy pomáhaly sázet, jako dospělí, budou mít velkou radost,“ uvedli organizátoři z Královéměsteckého okrašlovacího spolku.

Spisovatel Michal Vrba vydal novou knihu, svůj první román s názvem Zeptej se ďábla. Tu představil na besedě v městeckém kině Biásek.
Spisovatel Michal Vrba představil novou knihu v městeckém kině