„Budou potřebovat pár let péče a ochrany před vandaly, a až stezkou jednou budou kráčet děti, co dnes stromy pomáhaly sázet, jako dospělí, budou mít velkou radost,“ uvedli organizátoři z Královéměsteckého okrašlovacího spolku.