„Věřím, že se akce lidem i prodejcům líbila. Další bleší trh plánujeme na neděli 6. listopadu v Obecním domě,“ uvedla hlavní organizátorka Zuzana Dřízhalová z Nymburského kulturního centra.