Na opatřeních se dohodla pracovní komise složená ze zástupců kraje, města, firmy AZOS, sdružení obyvatel Zálabí Permanent, ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí, krajské hygienické stanice, zdravotního ústavu a dalších orgánů státní správy.

Kromě zakrytí van a řízeného svedení emisí z haly instaluje firma také čistící jednotku. Do té pak budou do konce května všechny tyto emise svedeny.

Státní zdravotní ústav 
v Praze již také provedl avizovaná měření přímo ve výrobní hale a výsledky by měly být k dispozici přibližně za měsíc. Přezkumná měření financuje Středočeský kraj. Jejich cílem je získat přesné informace, kde dochází k únikům fugitivních emisí a o jaké látky se jedná.

Podle mediálního zástupce firmy Karla Samce bude na konci května jasno. „Teprve až budou známy výsledky těchto měření, bude možno potvrdit nebo vyvrátit, jestli obsahují nějakou zdraví škodlivou látku. Všechna provedená měření v minulosti byla ale vždy negativní i včetně toho v prostředí výrobní haly. To už v roce 2014 prováděl Zdravotní ústav v Ústí nad Labem. Jeho analýza přinesla závěry, že zaměstnanci firmy, kteří obsluhují výrobní linky, jsou vystaveni nejnižšímu riziku ohrožení" uvedl Karel Samec.