Důvodem mělo být zpomalení dopravy v centru města způsobené přecházením davů lidí po přechodech právě na tržnici a směrem z ní, kterým auta dávají přednost a tvoří se kolony. Proti je však menšina místních a z pochopitelných důvodů také prodejci. Ti by přesunem do jiné méně frekventované oblasti přišli o značnou část tržeb. Aktuálně vydala nymburská radnice prohlášení, že zatím se farmářské trhy na jiné místo přesouvat nebudou.

Radnice zvažovala přesun farmářských trhů na Kostelní náměstí k chrámu svatého Jiljí. Podle mluvčího radnice Petra Černohouse se však přemístění konat nebude. „Přechodnou úpravou provozu na křižovatce ulic Boleslavská třída a Tyršova se doprava v místě konání trhů utlumila a odpadl důvod farmářské trhy stěhovat. Zatím najdeme trhy stále na náměstí, tak jak samozřejmě preferují i samotní prodejci,“ uvedl mluvčí radnice. Zda tomu tak zůstane i po návratu k běžnému provozu v centru města, zatím není jasné.

Kromě Nymburka, kde se trhy konají každý čtvrtek, je v našem regionu najdou zájemci také v Poděbradech, kde se konají v pátek, v Milovicích v sobotu a před pár týdny začali prodejci nabízet své zboží na také v Lysé na Husově náměstí, kde se konají ve středu. Ve všech městech se trhy těší velké oblibě. Zákazníci oceňují především čerstvost a kvalitu nabízeného zboží.

Na druhou stranu musí počítat s mírně vyššími cenami, než jaké jsou zvyklí například z hypermarketů. S výjimkou poděbradských trhů je v našem regionu provozuje společnost Polabské farmářské trhy. Prodávané zboží na farmářských trzích pochází od farmáře nebo výrobce potravin, který garantuje původ prodávaného zboží z vlastních zdrojů a je schopen tento původ při prodeji prokázat. V Nymburce se velké oblibě těší stánek s grilovanými kuřaty a žebry, ale také mobilní prodejny mlékárenských výrobků, pečiva či uzenin.