Dům dětí a mládeže Symfonie Poděbrady už má svou tradici v množství nabízených aktivit pro široké okolí. Do Symfonie se sjíždějí děti nejen z Poděbrad, ale také z blízkých vesnic, aby se naučily něco nového, prožily příjemné odpoledne při různých tvůrčích i naučných činnostech. Pracovníci Symfonie ovšem nepřipravují pro děti jen práci v kroužcích, ale vymýšlejí nesčetné množství projektů, při kterých se například seznamují s prožitkovou pedagogikou nebo nově také s pedagogikou lesní. Zkrátka poděbradské děti nemusí sedět odpoledne doma, ale rozvíjí své schopnosti tím nejlepším způsobem. Ředitelkou domu dětí je už dlouhá léta pedagožka Eva Píšová. Té jsme se zeptali, co všechno pro letošní školní rok její kolektiv připravuje.

Co je podle vás pro letošní školní rok největší akcí?

Letošní rok jsme vyhlásili rokem fotografie. Při té příležitosti nám běží fotografická soutěž Fotíš? Fotím!, ale 
v rámci tohoto projektu máme připravené i další akce. Do fotografické soutěže nám mohou amatéři do 26 let zasílat své fotografie do pěti tematických okruhů: člověk, město, sport, krajina a zátiší. Nyní probíhá již třetí kolo, jehož uzávěrka je 15. listopadu.

Kde budou fotografie k vidění?

Zaslané fotografie budou průběžně vystavovány na Facebooku DDM Symfonie Poděbrady, kde bude mít veřejnost možnost do termínu uzávěrky jednotlivých kol označit „lajkem" jednu fotografii napříč tématy. Fotografie s největším počtem „lajků" bude spolu s dalšími deseti fotografiemi, které vybere odborná porota, vystavena na webových stránkách www.ddmpodebrady.cz v sekci „Fotíš? Fotím!". V březnu 2015 vytiskneme všech 66 fotografií vybraných v jednotlivých kolech. Tyto fotografie budou v dubnu 2015 vystaveny ve vestibulu DDM. Od května do června bude výstava umístěna v Čajovně Na Kopečku v Poděbradech a po skončení celé akce budou vystavené fotografie předány jejich autorům.

Jak a kdo bude fotografie hodnotit?

Ve finále odborná porota ve složení Čestmír Církva, Eva Hamplová, Ondřej Průša, Michal Vinecký a Michal Šturm určí ze souboru průběžně ohodnocených 66 fotografií vybraných v jednotlivých kolech. Autoři tří nejlepších fotografií z každého tématu získají diplom, tři nejlepší fotografie z celé soutěže budou ohodnoceny věcnými cenami. Vernisáž výstavy a vyhlášení výsledků proběhne v pátek 6. dubna 2015 v 17 hodin v sále DDM.

Jaké další akce v rámci roku fotografie připravujete?

Máme kurzy focení, digitální fotografie, zpracování, to je vzdělávací část. Pak máme výstavy amatérských fotografů z regionu, se kterými jsme se kontaktovali pomocí jiných fotografických soutěží, které se už v Symfonii uskutečnily. Děti i mladí lidé mají možnost své fotografie u nás vystavit. Máme takovou ideu, že tady u nás ve foyeru bude fotografická výstava.

Co chystáte v nejbližší době?

Chtěla bych pozvat všechny pedagogy a rodiče na přednášky s Lidmilou Pekařovou, primařkou dětské léčebny, která napsala knihu Jak přežít a nezbláznit se, a Janou Nováčkovou o výchově dětí. Kdo je neslyšel, jako by nebyl pedagog nebo rodič. Paní Pekařová tu bude 5. listopadu a paní Nováčková 14. listopadu. Jsou to přednášky, vždy od 17 hodin. Myslím, že kdo se zabývá výchovou 
a vzděláváním, měl by tuto přednášku zhlédnout. Jinak máme kurzy rodičovství, myslím, že je potřeba, aby lidé měli možnost s někým prodiskutovat styl rodičovství. Pro mnohé je to velmi složité rozhodnutí. Lidé musí vystoupit z toho svého prostoru. Člověk si řekne, že asi není až tak dobrý rodič nebo by se v tom chtěl zdokonalovat, ale spousta lidí si to nepřizná, že dělá nějaké chyby ve výchově. Kdo se přihlásí, musím říci, že to jsou stateční jedinci. Ale na nich je vidět, že jim záleží na dětech.

Na co se nejvíce lidé ptají, co je nejvíce zajímá?

Nejvíce je zajímá, jak řešit situace zlobení a jak zacházet s trestem a odměnou. Jak docílit toho, aby děti doma pracovaly, jak nastavit mantinely ve výchově právě za pomoci odměny a trestu. Oba směry, které prezentují obě zmíněné dámy, jsou velmi zajímavé. Obě jsou velmi zajímavé osobnosti. Přednáška 
s nimi je opravdový zážitek.

Symfonie je známá tím, že nabízí mnoho zajímavých kurzů. Jaké jste připravili pro letošní rok?

Jsou to kurzy výtvarných dílen s tradičními i netradičními technikami, které jsou 
v nabídce na našem webu. Nyní, když už máme vybudovanou lezeckou stěnu, nabízíme možnost lezení pro veřejnost buď samostatně, nebo si každý může objednat instruktora a zkusit to s ním. 
V současné době nám funguje 133 kroužků, do kterých chodí asi tisíc čtyři sta lidí.

Ty kroužky jsou všechny 
v Symfonii?

Je nás jedenáct interních zaměstnanců, ale jinak asi kolem devadesáti externích spolupracovníků, kteří vedou kroužky. Ty jsou jednak 
v hlavní budově Symfonie, ale máme také ještě osm míst v obcích na Nymbursku, kde také provozujeme kroužky.

Kde například?

V Dymokurech, Sokolči, ve Vrbové Lhotě nebo v Kostelní Lhotě. Jsou tam kroužky vaření a pečení, výtvarky, podle toho, kdo kroužek vede a na co se cítí.

Co chystáte nyní v nejbližší době?

Chtěla bych všechny pozvat na Světýlkovou cestu, která se uskuteční 31. října od 16.30 a od 18.30 hodin. V té době už bude tma a děti podle světýlek na stanovištích budou plnit různé úkoly. A jelikož už se blíží pomalu konec roku, chystáme na 29. listopadu už tradiční akci Vánoční Symfonii s peklem a nebem, budeme tady mít anděly a čerty profesionály. Kolegyně ještě vymyslely novou akci, čertovský průvod spojený s diskotékou. Průvod půjde z náměstí přes kolonádu, v maskách čertů, který přijde sem do Symfonie, a tady bude čertovská diskotéka. To je naprostá novinka, takže chceme všechny pozvat, aby si to s námi pořádně užili.

V loňském roce jste měli zajímavou unikátní výstavu voskových figurín. Chystáte i na příští červen něco podobného?

Na konec školního roku, tedy v červnu 2015, jsme připravili akci pro školy, objednali jsme si výstavu iQparku z Liberce, což je hravé poznávání vědy, takže v prostorách DDM budou posledních 14 dní vystaveny exponáty z Liberce. Školy nemusí jezdit tak daleko a mohou se objednat na prohlídku u nás, spojit to třeba se školním výletem do Poděbrad.

Co vlastně iQpark nabízí?

iQpark zpřístupňuje svět vědy a techniky. Jeho základním principem je interaktivnost, zapojení co největšího množství smyslů. Návštěvníci všech věkových skupin formou her a experimentů poznávají a objevují běžné jevy, které se dějí kolem nás. K nejzajímavějším exponátům patří vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel nebo bublinárium, ale zatím nevíme, které exponáty nám z Liberce na výstavu zapůjčí. Dítě může přijít a vyzkoušet si v praxi, jak například funguje přenos zvuků nebo lom světla. Děti si osahají různé fyzikální jevy.