Neshody, vzájemná osočování a zlá krev. Tak se dá nazvat situace, která v posledních měsících nastala v Dymokurech a v polovině září vyvrcholila odchodem ředitele školy Jiřího Lazara.

Během jednoho roku rezignovalo na post zastupitele obce šest lidí. Nyní zastupitelstvo čítá místo jedenácti šest zastupitelů.

Problém se táhne od voleb

Problém vznikl už po minulých volbách do obecního zastupitelstva. Tehdy se vesnice opět rozdělila na dva tábory kvůli uhelným skladům. Podle starosty však podnikatel nejednal podle zákona, a proto se k věci vyjadřoval dokonce i ombudsman, který dal nakonec dymokurskému úřadu za pravdu. V té době odešel ze zastupitelstva bývalý starosta Jaroslav Červinka a následoval ho Jiří Lazar. Nyní se situace v obci zostřila opět, právě kvůli odchodu ředitele školy.

Jiří Lazar podal rezignaci 
v polovině září. Jako důvod uvedl, že komunikace v obci přešla do osobní roviny. „Dělá se problém z věcí, které jsou jasné. Nové vedení se postavilo do role mravokárců. Nechtějí naslouchat hlasu občanů a nezeptají se jich, zda by chtěli něco jinak. Nechtěl jsem už pracovat v atmosféře, kde platí kdo nejde s námi, jde proti nám," řekl Lazar.

Před několika dny vznikla petice, kterou podepsalo kolem čtyř set lidí. Z jejího textu však není jasné, proč vlastně její iniciátoři vyzývají stávající vedení obce k odstoupení. V každém případě je ale pokus iniciátorů důkazem toho, že se v Dymokurech něco děje.

Otázkou zůstává, co se vlastně lidem nelíbí. Na dotaz Nymburského deníku nedokázali lidé v obci konkrétně odpovědět, navíc nechtěli být jmenováni. „Je tady šílená atmosféra, která tu ještě nikdy nebyla. A to tu bydlím přes třicet let," řekl například jeden 
z obyvatel. Na otázku, proč si myslí, že situace vznikla, odpověděl jen to, že vedení obce jedná s lidmi arogantně. Jiný názor na věc měl další z anonymních respondentů. Ten opět nechtěl prozradit své jméno. „Jsem přesvědčený, že se tu odkrývají nějaké tajnosti a proto je z toho takový humbuk," odpověděl.

Starosta: ředitel rezignoval sám

Starosta Pavel Ambrož vidí příčinu všech nesvárů v tom, že vedení obce spolu s kontrolním výborem přišlo na mnohé nedostatky. „Už před rokem, když jsme se tady dohadovali o uhelných skladech, šlo o dodržování zákonů. A za tím si stojím. Co se týká rezignace ředitele školy, tam vidím hlavní důvod v tom, že jsme chtěli mít kontrolu nad hospodařením ve škole. Obec je jejím zřizovatelem 
a musí kontrolovat její chod. 
A to se panu řediteli nelíbilo. Jinak my jsme ho do postu ředitele školy schválili na dalších šest let. Rezignaci podal 
z vlastního rozhodnutí," uvedl starosta Pavel Ambrož 
s tím, že nedostatky v účetnictví se podle něj našly i na obecním úřadu. Jiří Lazar si ale není vědom žádných problémů. „Začátkem roku tu byla kontrola z obecního úřadu
a žádné nedostatky nezjistila," brání se Lazar.

Bývalý starosta Jaroslav Červinka vidí situaci v obci jako špatnou. Podle něj, pokud výzvu k odstoupení zastupitelů respektive vedení obce podepíše více jak čtyři sta občanů, tak asi nebude něco v pořádku. „Vezmeme-li 
v úvahu, že obec má kolem 650 oprávněných voličů a k volbám chodí asi 400 voličů. Jsem rád a děkuji občanům obce Dymokury, že mne během třech volebních období, tedy za 12 let před takovouto výzvu nepostavili. Za sebe, v dané situaci musím říci, že bych odstoupil, nedovedl bych si představit, že bych měl řídit obec, kde většina občanů dává jasně najevo, že je s vedením obce nespokojená," uvedl k situaci v Dymokurech Jaroslav Červinka.

Znění petice, kterou podepsalo 400 lidí

My, řádní voliči volebního okrsku Dymokury, Svídnice a Černá Hora, žádáme úřadující obecní zastupitelstvo obce Dymokury k vyvození osobní zodpovědnosti za současný neutěšený stav na Masarykově základní škole Dymokury. Případně žádáme zastupitele a náhradníky o čestnou rezignaci na svůj post tak, aby mohlo dojít k předčasným volbám. V případě nedostatečné reakce ze strany obecního zastupitelstva obec Dymokury žádáme 
o vypsání místního referenda ve věci vypsání a vykonání předčasných voleb do místního zastupitelstva tak, aby byl neprodleně zachován a nadále rozvíjen vzdělávací plán pod vedením Mgr. Jiřího Lazara.