Ten sousedé napadají pro svou nadměrnou prašnost už řadu let a zpráva jim podle oficiálních stránek obce Dymokury dává za pravdu. „Manipulační sklady tuhých paliv – uhlí“ v k.ú. Dymokury má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále tento orgán nedoporučuje realizaci záměru vzhledem na pravděpodobné překračování imisního limitu,” píše se na webových stránkách.

Na vysvětlenou: nejde 
o vznik skladu, ale o legalizaci stávajícího stavu. O skladu uhlí už vysílala několik pořadů ČT 2 v cyklu Nedej se.