Nejprve byla ve čtvrtek 25. října odpoledne vysazena v parčíku pod kostelem svatého Vojtěcha lípa srdčitá. Nápis na tabulce v jejím sousedství připomíná zmíněné jubileum československé státnosti. Samotné výsadby se ujali dosavadní starostové a starostky Libice, tedy František Kubíček, Milan Kožíšek, Vladimíra Habásková a Jaroslava Vojtíšková.

Oslava pokračovala před budovou obecního úřadu, moderování se ujal Jaroslav Vondruška. Nejprve zazněla česká státní hymna a potom členové libického Sboru dobrovolných hasičů položili květinové věnce k pamětním deskám umístěným v průčelí úřadu. Čestnou stráž zde po celou dobu slavnosti držely členky místní sokolské organizace. Následně kronikář obce Milan Čejka připomněl libické občany, kteří padli, byli prohlášeni za nezvěstné nebo po válečných útrapách zemřeli. Jan Kulich se zase soustředil na libického rodáka, padlého italského legionáře Františka Svobodu.

Program obohatilo vystoupení Pěveckého sboru libické základní školy a umělecká recitace Jaroslava Brendla. Slavnost pak uzavřela v klubovně zdejšího kulturního domu lektorka a spisovatelka Dana Šimková. Zájemcům nabídla tématickou přednášku nazvanou Založení státu.