Možné budoucí Centrum pro seniory představil zastupitelům Marcel Purič, zástupce investora, který má zájem postavit toto zařízení v Lysé nad Labem.

Po neúspěšné anabázi, kterou město absolvovalo s posledním takovým záměrem krajského úřadu, je to další naděje, že by se senioři ve městě dočkali solidního bydlení.

Projekt koncipovala firma do prostoru Školního náměstí, což je v podstatě za rohem od místa, kde byl nový domov pro seniory plánovaný. „Naše filozofie je taková, aby měl senior vše potřebné na svou poslední třetinu života a nemusel se stěhovat. To znamená, že by do zařízení mohl vstoupit zcela zdráv a pokud by se jeho zdravotní stav zhoršil, mohl by využívat veškeré sociální služby," vysvětlil Purič.

Na dotazy zastupitelů, kolik by obyvatelé platili za ubytování, odpověděl Marcel Puryč v tom smyslu, že to záleží na poskytovateli sociálních služeb, který by si takový dům pronajal. Odhadl, že by to mohlo být kolem šesti až sedmi tisíc korun, ovšem bez služeb. Pokud by se podařilo takový dům v Lysé prosadit, je otázkou, zda by například obyvatelé stávajícího domova na zámku na takové bydlení měli.

Projekt je zatím ve stádiu zrodu. Firma chystá vystavět podobné zařízení v Hradci Králové a v Havířově, ale zkušenost zatím nemá.