Tehdejší předseda revolučního Národního výboru Ladislav Filip nechal tělo Karla Hampla převézt do márnice na hřbitově v Kluku. V pohnutou chvíli pak promluvil v městském rozhlase. „Drahý občane Karle Hample! Oslněn první září paprsků svobody, vyběhl si se zbraní v ruce hájit své rodné město a mstít utrpení svého otce. V tom čackém rozběhu byl jsi zkosen šílením dodělávající esesmanské zběsilosti. Zkropil jsi čistou krví svou rodnou zem. Posvětil jsi znova půdu již dávno posvátnou. Stal ses božím bojovníkem…" (zdroj: Poděbradské noviny, 17. května 1945)

Pohřeb, vypravený na náklady města, se konal za velké účasti obyvatel Poděbrad 13. května. Rakev s ostatky byla vystavena na katafalku v místě, kde padl. Ostatky byly uloženy do hrobu na poděbradském hřbitově.

Z revitalizace hutě Barbora v Jincích.
V Jincích opravují vzácnou technickou památku. Objekt pece dlouho ležel ladem

Pietních aktů k výročí konce druhé světové války se kromě zástupců vedení města účastnili i členové Klubu vojenské historie Druhý pluk Nymbursko, kteří jsou součástí Československé obce legionářské v Poděbradech.