Ukrývá olejárna v dražském mlýně časovanou bombu pro okolní životní prostředí? Správce budov Igor Rajnoch se právě toho obává. Jeho dřívější kamarád a majitel objektu Číňan Younghua Li, zvaný Pavel, prý manipuluje se sudy, jejichž obsah je přinejmenším podezřelý. Navíc zhruba 40 metrů od místa, kde je hlubinný vrt, pod nímž je laguna Poděbradky.

Rajnoch si oficiálně stěžoval na podezřelé okolnosti u starostů sousedních obcí, tedy Budiměřic a Chleb. Ti 17. dubna vydali rozhodnutí. „Panu Li Yonhuovi se zakazuje s okamžitou platností vyvíjet jakékoliv právní a praktické aktivity v prostoru lokality, které by mohly být považovány za nebezpečné, podezřelé nebo jakkoliv nevhodné pro toto prostředí,“ píše se v oficiálním rozhodnutí podepsaném oběma starosty Liborem Čížkem z Chleb a Alešem Hrubým z Budiměřic.

V rámci okamžitých opatření byla mimo jiné olejárna uzavřena a zaplombována. Protože: „Jsou v ní oleje a další neznámé chemické látky,“ připouští starostové.

Rozhodnutí ovšem platilo rovných 11 dnů. Za starostou Chleb se totiž 23. dubna vydal čínský majitel a starosta otočil o 180 stupňů. O změně postoje údajně přesvědčil i svého budiměřického kolegu.

Výsledkem pak je odvolání předchozího rozhodnutí s platností od 28. dubna. Důvody uvedeny nejsou a selskému rozumu se ani nechce domýšlet. Pan Yonghua má pouze předložit písemný návrh „na řešení jednotlivých problémů v lokalitě Dražský mlýn“.

Jenže správce budov se s rozhodnutím nesmířil a svou stížnost směřoval přímo na ministerstvo životního prostředí. Jeho zástupce se na včerejší kontrolu do olejárny nedostavil, údajně se omluvil. A tak přijela delegace žen z odboru životního prostředí Městského úřadu v Nymburce. Dále přijel starosta Chleb Libor Čížek, který olejárnu odpečetil a odemkl, a dcera čínského majitele objektu.

Pan Rajnoch ani přítomní novináři nebyli do olejárny vpuštěni. „Bohužel nemám s novináři dobré zkušenosti. Navíc pan Rajnoch podle mě jedná také z rasistických důvodů,“ bránila se dcera čínského majitele, která žije celý život v Čechách.

Zástupkyně nymburské radnice se k situaci také vyjadřovat nechtěli. „Nemáme oprávnění hovořit za náš odbor. Můžete požádat o výsledky, až budou k dispozici,“ uvedla jedna z úřednic.

Co však bude výsledkem kontroly, není jasné. Podle toho, co novináři na místě viděli, nikdo žádné vzorky neodebral a neodvezl. Patrně byl pouze učiněn jakýsi soupis toho, co se uvnitř olejárny nachází.

Po odjezdu kontroly správce budovu olejárny znovu zapečetil. „Já prostě čínskému majiteli už nevěřím a mám strach, že se může stát něco nepředvídatelného. Ale pak už bude pozdě,“ říká Rajnoch.

Místní šeptanda mluví o tom, že aktivity čínského podnikatele jsou na jednu stranu kontroverzní, na druhou stranu má úřady na vlastní straně. Údajně se měl podílet na příchodu čínské firmy vyrábějící televizory na kraji Nymburka, nedávno podobně pomohl další firmě k příchodu do nedalekých Peček. „Původně jsme byli kamarádi, věřil jsem v pochopení dvou odlišných kultur. Bohužel se začíná vůči mě chovat jako otrokář a já mu nemůžu věřit. Podle jeho posledních plánů chce olejárnu prodat dalším Číňanům, kteří by tam měli pěstovat nějaké houby,“ říká správce budov.