Více než 347 tisíc korun. Taková je částka, kterou Masarykova základní škola 
v Dymokurech v dobré víře čerpala z dotace od ministerstva školství z Evropských fondů na interaktivní tabule 
a počítačovou učebnu pro deset žáků jako grant v projektu „School for everybody". Kvůli malé úpravě smlouvy s dodavatelem a zaplacení celé částky najednou však musela peníze z dotace vrátit.
Podle ředitelky školy Martiny Martínkové, která od listopadu zastupovala bývalého ředitele Jiřího Lazara, upravila škola ve smlouvě s dodavatelem sankci pro případ pozdějšího zaplacení. „Původně jsme ve smlouvě měli půl procenta, ale protože nám ministerstvo včas nepřevedlo finanční prostředky, upravili jsme sankci na pět setin procenta, protože jsme neměli jistotu, zda peníze přijdou včas. 
Pak by škola musela sankční částku zaplatit," vysvětlila ředitelka.

Na tuto zdánlivou maličkost ve smlouvě přišli úředníci ministerstva při kontrole vyúčtování dotace v březnu. Přestože škola nakoupila za evropské peníze to, co měla, stačila jim pouze změna případného penále ve smlouvě na to, aby částku za dodané věci označili jako neuznatelnou 
a chtěli po škole peníze vrátit.

Tehdejšímu řediteli Lazarovi se podařilo z rezerv školy zaplatit část, ale se zbylými 190 tisíci chce škola pomoci od obce. „Zastupitelé už problém řešili a dohodli jsme se, že částku přidáme do rozpočtu školy na tento rok. Ještě ale nemáme jasno v tom, zda zmíněných 190 tisíc škole neposkytneme jen jako půjčku," uvedl starosta Pavel Ambrož s tím, že je mu ale jasné, že toto malé pochybení, které pro úředníky ministerstva bylo až tak fatální, neudělal nikdo záměrně. „Jen mně není jasné, proč už nepřišel ředitel Lazar hned, jak problém vznikl. Mohlo se to řešit daleko dříve," myslí si starosta.

V říjnu se totiž na základě podnětu z ministerstva uskutečnila kontrola finančního úřadu, který zhodnotil situaci tak, že došlo ve škole k rozpočtové nekázni a vyměřil jí penále přes 260 tisíc korun. „Požádali jsme finanční úřad 
o prominutí tohoto penále. Po konzultaci s úřednicí finančního úřadu by mohla být naděje, že se to podaří, protože chyba nevznikla záměrně, ale v dobré víře," vysvětlila ředitelka Martínková s tím, že vedení školy si původně myslelo, že tuto situaci zvládne samo. Nikdo ani ve snu prý nepřemýšlel nad tím, že tato banalita může ovlivnit čerpání peněz na pomůcky pro děti.

Kdy ovšem přijde od úřadu rozhodnutí, není jasné. Finanční úřad totiž nemá daný jasný termín, do kdy se musí 
k žádosti vyjádřit.

Pokud by však úředníci na finančním úřadu rozhodli, že škola penále zaplatit musí, vyšplhala by se celá částka, o kterou škola, potažmo obec přijde, na 600 tisíc korun.

Dymokurskou základní školu navštěvuje nyní 178 dětí. Pokud by jí obec finančně nepodržela, mohlo by to pro toto školské zařízení být likvidační.