Příčinou situace je dramatický nárůst covidových pacientů v posledních týdnech. „Nemocnice k tomuto kroku přistupuje z důvodu enormního nárůstu počtu pacientů s onemocněním covid -19, kdy je v současné chvíli zcela vyčerpána personální a lůžková kapacita nemocnice,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Podle vyjádření vedení zdravotnického zařízení není aktuálně nemocnice „schopna plnit personální a kvalitativní normy dané právním řádem České republiky.“ Co přesně to bude znamenat, ukáží příští dny. Nemocnice už ve čtvrtek jednala o možnosti přesunu některých pacientů do zařízení Lázní Poděbrady. Zatím však k tomu nedošlo. „V případě stavu nouze je domluvena spolupráce s Lázněmi Poděbrady, které jsou připraveny se postarat až o 10 necovidových pacientů interního oddělení. Až poslední, katastrofický scénář počítá s přesunem pacientů oddělení DLP tamtéž.“ Situace je podle ní mimořádně závažná. „Nadále budeme spolupracovat s příslušnými orgány za účelem zabránění další eskalace a dopadům na poskytování zdravotní péče ve snaze zajištění zejména neodkladné péče všem pacientům, kteří ji budou vyžadovat,“ doplnila jednatelka nemocnice.

Už ve středu nemocnice uváděla, že nemá volné ani jedno lůžko na odděleních Jednotek intenzivní péče. Poslední jednotky míst zbývaly na chirurgii a interně, ale i tato lůžka se aktuálně zcela zaplnila. Nemocnice se stará v rámci své kapacity o zhruba 60 covidových pacientů. Čísla se mění každou hodinu. „Stranou covidového dění držíme stále oddělení s nejzranitelnějšími pacienty na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče a gynekologicko – porodnickém oddělení. Lékaři a zdravotníci z těchto oddělení však chodí pomáhat kolegům,“ konstatovala Nela Gvoždiaková.

Zásadním problémem je také nedostatek zdravotního personálu. Poslední oficiální údaje z půlky týdne mluvily o pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny u 34 zaměstnanců. Nejvíce sester chybělo na jednotkách intenzivní péče, celkově 8 sester. Na standardních odděleních postrádala nemocnice 7 sester. „Lékařský personál je rovněž poddimenzován. Bohužel v této nelehké lůžkové situaci musíme ještě personálně zajišťovat odběrová místa a očkovací centrum,“ připomněla mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Co vlastně vyhlášení stavu hromadného postižení osob znamená? Podle právníků není tento stav ukotven v zákoně, jde vlastně o konstatování zaplněnosti zdravotnického zařízení. Podle zástupců Středočeského kraje jde o „mimořádnou událost, při níž se zdravotnická zařízení dostávají do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče, z důvodu relativního či absolutního nedostatku zdrojů, již neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v ČR“.