Příčinou situace je dramatický nárůst covidových pacientů v posledních týdnech. „Nemocnice k tomuto kroku přistupuje z důvodu enormního nárůstu počtu pacientů s onemocněním covid -19, kdy je v současné chvíli zcela vyčerpána personální a lůžková kapacita nemocnice,“ uvedla jednatelka nemocnice Nela Gvoždiaková.

Podle vyjádření vedení zdravotnického zařízení není aktuálně nemocnice „schopna plnit personální a kvalitativní normy dané právním řádem České republiky.“ Co přesně to bude znamenat, ukáží příští dny. Nemocnice už ve čtvrtek jednala o možnosti přesunu některých pacientů do zařízení Lázní Poděbrady. Zatím však k tomu nedošlo. „V případě stavu nouze je domluvena spolupráce s Lázněmi Poděbrady, které jsou připraveny se postarat až o 10 necovidových pacientů interního oddělení. Až poslední, katastrofický scénář počítá s přesunem pacientů oddělení DLP tamtéž.“ Situace je podle ní mimořádně závažná. „Nadále budeme spolupracovat s příslušnými orgány za účelem zabránění další eskalace a dopadům na poskytování zdravotní péče ve snaze zajištění zejména neodkladné péče všem pacientům, kteří ji budou vyžadovat,“ doplnila jednatelka nemocnice.

Ilustrační foto.
Nymburská nemocnice vyjednává s lázněmi o umístění pacientů z interny

Už ve středu nemocnice uváděla, že nemá volné ani jedno lůžko na odděleních Jednotek intenzivní péče. Poslední jednotky míst zbývaly na chirurgii a interně, ale i tato lůžka se aktuálně zcela zaplnila. Nemocnice se stará v rámci své kapacity o zhruba 60 covidových pacientů. Čísla se mění každou hodinu. „Stranou covidového dění držíme stále oddělení s nejzranitelnějšími pacienty na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče a gynekologicko – porodnickém oddělení. Lékaři a zdravotníci z těchto oddělení však chodí pomáhat kolegům,“ konstatovala Nela Gvoždiaková.

Zásadním problémem je také nedostatek zdravotního personálu. Poslední oficiální údaje z půlky týdne mluvily o pracovní neschopnosti nebo ošetřování člena rodiny u 34 zaměstnanců. Nejvíce sester chybělo na jednotkách intenzivní péče, celkově 8 sester. Na standardních odděleních postrádala nemocnice 7 sester. „Lékařský personál je rovněž poddimenzován. Bohužel v této nelehké lůžkové situaci musíme ještě personálně zajišťovat odběrová místa a očkovací centrum,“ připomněla mluvčí nemocnice Aneta Šenová.

Ilustrační foto.
Lůžka ubývají i v Městci Králové. Jsme na hranici možností, zní z nemocnice

Co vlastně vyhlášení stavu hromadného postižení osob znamená? Podle právníků není tento stav ukotven v zákoně, jde vlastně o konstatování zaplněnosti zdravotnického zařízení. Podle zástupců Středočeského kraje jde o „mimořádnou událost, při níž se zdravotnická zařízení dostávají do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče, z důvodu relativního či absolutního nedostatku zdrojů, již neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v ČR“.