Zajímavým příkladem je jedna z nejmenších a donedávna také nejstarších obcí regionu – Vlkov pod Oškobrhem. Zatímco nedávné statistiky ukazovaly, že jako jediná má věkový průměr obyvatel nad 50 let, podle starostky Vladimíry Bartůňkové tomu tak nyní už není. „Už máme věkový průměr pod 50 lety. Jsme dlouhodobě, co se týče věkového průměru obyvatel, stará obec, ale v poslední době jsme zaznamenali zájem o bydlení u nás spíše od mladších lidí. Jako obec jsme prodaly pár parcel, přistěhovaly se, či stavějí tři nebo čtyři mladé rodiny a další mají zájem,“ vysvětluje starostka a do budoucna vidí situaci s omlazením obce pozitivně. „Navíc letos očekáváme narození čtyř nebo pěti nových dětí, což je také rekord za poslední dobu,“ říká Vladimíra Bartůňková, starostka obce se zhruba osmi desítkami stálých obyvatel.

Druhým extrémem jsou Milovice, nejmladší město v zemi. Podle statistických údajů mají Milovice věkový průměr 33,69 let. Celkem je v Milovicích přihlášeno 11 834 obyvatel. Z uvedeného počtu obyvatel je celkem 2 843 dětí do 14 let, což tvoří neuvěřitelných 24,02% celé milovické populace. Čtvrtinovým podílem dětí se žádné jiné město ani obec na Nymbursku pochlubit nemůže.