V týdnu se na zahradě za Domovem uskutečnila oslava pro veřejnost. Prošli tudy i bývalí klienti, jednou z nich byla i Hana Henyšová. Její bratr Petr se stal později jedním z nejúspěšnějších studentů, které Domov pomohl vychovat.

Zájemci mohli zhlédnout vystoupení mažoretek, cvičení pole dance nebo představení Kocour Modroočko, které nacvičili místní se svou tetou. Moderátor Jan Vávra s přehledem monitoroval dění na zahradě a s úctou vedl rozhovory s aktéry na pódiu i mimo něj.

Dětský domov pro tuto slavnost vydal i takzvané Výroční noviny. V nich se čtenáři dočtou o vzniku sirotčince v roce 1898 za panování císaře a krále Františka Josefa I. Do roku 1950 sloužily v Domově jeptišky, potom už civilní vychovatelky. Ovšem jako Domov ten nymburský podle novin nevypadal ani krátce po revoluci. O modernizaci se postarala jedna z porevolučních ředitelek, paní Zdena Havlasová. Současná ředitelka Radka Klímová pracuje v Domově od roku 1988.