Webové stránky takzvané národní domobrany evidují ve středočeském kraji devět skupin. Z Nymburska je zmíněna skupina Bezpečné Milovice. Žádné kontaktní osoby ani telefonní čísla však navenek neprezentují. Charakterizují se také velmi obecně.

„Jsme občané města Milovice, kterým záleží na místě, kde vyrůstají jejich děti a chtějí na tomto místě žít bez strachu, že se jejich dětem něco stane během hraní na dětském hřišti, nebo na veřejných prostranstvích města Milovice.“

O existenci této skupiny, jejíž název se bohužel kryje se stejnojmenným projektem republikové policie zaměřeným především na prevenci kriminality, nevědí nic ani místní strážníci. Podle ředitele Tomáše Hrabánka se zatím s ničím podobným nesetkali. „Pokud by taková skupina chtěla vyvíjet nějakou činnost, rozhodně by nás měla kontaktovat. V případě, že by se jednalo o předávání užitečných informací, se kterými my můžeme dál pracovat, tak bych v tom jistý smysl jejich existence viděl. Samozřejmě by bylo velmi nešťastné a špatné, pokud by se skupina rozhodla provádět nějaké vlastní zásahy,“ řekl Hrabánek.

O fungování podobné skupiny nic netuší ani milovický starosta Milan Pour. „To jste mě překvapil, o takové skupině nevím. Nikdo nás nekontaktoval,“ řekl Pour.

Šéf nymburských policistů Marek Jirouš má zkušenost s problémem domobrany ze sousedního Kolína. „Tam existovala buňka a právě její existence byla podnětem pro založení projektu Bezpečný Kolín, ze kterého čerpáme inspirace i my,“ řekl Jirouš. Problém na Kolínsku se samozvanou domobranou se podle jeho slov podařilo odstranit.

Na Nymbursku však zkušenost s podobnou skupinou nemá. Mrzí ho, že si zatím skupina, o níž nikdo nic neví, dala stejný název, jaký má jejich preventivní projekt v tomto městě, tedy Bezpečné Milovice. „Jsou to stránky s přídomkem národní. Obávám se, aby v tom nebylo zahrnuto jakási „ochrana“ před migranty nebo dalšími skupinami obyvatel,“ doplnil Jirouš.

V nedalekém Brandýse má fungovat další podobná skupina s názvem Polabská legie. Ta zareagovala na mail a mluví o sobě mimo jiné takto: „Hlavním úkolem Národní domobrany je bránit domovy občanů České republiky, jejich životy, zdraví a majetek, jakož i pomáhat udržení společenského klidu, stability a zákonnosti, k tomu naše skupina provádí výcvik mužů a žen, který je zaměřen na záchranářskou, bezpečnostní, zdravotní a taktickou přípravu, neb štěstí přeje připraveným.“

Dále deklarují spolupráci s „příslušnými orgány“. Ty však o nich nic neví. „Byla námi nabídnuta pomoc při pátrání po nezvěstných osobách, pomoc při živelních pohromách a krizových situacích. Vše děláme dobrovolně a bezplatně. Mimo to se projevujeme na veřejnosti například uctěním památky bojovníků za svobodu“ tvrdí v mailu velitel Polabské legie. Oficiálně své jméno neuvedl, email však odešel ze jména Ivan Veselý.

Podle oslovených lidí je existence „národních domobran“ naprosto zbytečná. Myslí si to i Josef Podolák z Nymburka. „Existují legitimní ozbrojené složky v čele s policií, včetně například myslivců, které mají zbraně a umí střílet,“ říká.