V sobotu tady slavnostně otevřeli ve střední části obce odpočívadlo pro cyklisty. Dotýká se cyklookruhu s pracovním názvem „Okruh TPCA“, který propojí řadu obcí kolem kolínské automobilky TPCA jako například Sány, Dobšice, Opolany nebo Hradišťko.

„Výrazně se na projektu revitalizace sběrného dvora podílela Nadace Partnerství a automobilka. Celé to stálo 900 tisíc korun,“ vypočítal starosta František Malý.

Kromě odpočívadla tu vyrostl vlastně i odpočinkový park. „Je tu na 40 nově vysazených stromů, hlavně bříz a keřů nepočítaně. Pýchou jsou i velké záhony, které se specializují na rostliny z určitého místa. Je tu záhon mokřadových rostlin, které se vyskytují u rybníka Žehuň nebo záhon rostlin, zdobící kopec Oškobrh,“ uvedl místostarosta Oldřich Novotný.

V parku je umístěno i několik informačních tabulí, týkajících se historie Dobšic nebo rybářství. Výrazně projektu pomohlo na svět i občanské sdružení Dobšané a žáci ze základní školy v Žehuni.