Rolí dobrovolníků bude se plně zapojit do již existující tradice letního tábora pro děti s postižením, který se koná mezi 14. až 20. srpnem v nedalekých Jizbicích. Při něm pomohou pracovníkům z Centra pro všechny při přípravách a organizaci s náplní a harmonogramem tábora.

Samotné přípravy začínají o několik dní dříve, kdy se dobrovolníci detailněji seznámí se samotnou problematikou organizace tábora i znevýhodněními, kterým jednotlivé děti čelí. Zároveň se naučí i klíčová česká slova pro komunikaci, která využijí při pozdějších aktivitách, připravených hrách i každodenní interakci s dětmi.

Mimo samotnou organizaci tábora budou dobrovolníci moci představit dětem své země původu, obohatit je o znalosti jejich kultur a zvyků, a tím podpořit program o nové informace. Zároveň mají dobrovolníci možnost po konci tábora pro prozkoumání krás České republiky a seznámení se s jejím přírodním i kulturním bohatstvím.