Když se v sobotu po deváté ranní spustil na Nymburk opravdový liják, vypadalo to s vyhlídkami na bohulibou uklízecí akci… řekněme všelijak. Jenže intenzita deště naštěstí nevydržela a odhodlaní dobrovolníci prokázali, že nejsou z cukru.

Kvůli aktuálnímu onemocnění jednoho z hlavních organizátorů, Pepy Podoláka z Rádia Patriot, se organizace ujal jeho rozhlasový kolega Petr Procházka. Setkání a rozdělení úklidových čet včetně určení lokalit vybraných k pročištění se uskutečnilo podle plánu v 10 dopoledne pod hradbami.

Zatímco starosta Tomáš Mach, účastnící se úklidu Nymburka už pravidelně, vyrazil se svojí skupinkou na Ostrov, principál Procházka a jeho kumpanie se vydala uklízet podél břehu Labe od elektrárny kolem Vesláku směrem k obchvatovému mostu.

Další skupiny držely také břeh řeky, ovšem v opačném směru. Jedna parta uklízela kolem skateparku a břehu pod zimním stadionem. „Na tomto místě, myslím kolem skateparku, bylo opravdu hodně nepořádku. Jen v tomto místě se naplnilo asi 30 pytlů," uvedl Procházka. Další parta zamířila ještě dál, u břehu pod Drahelicemi směrem k čím dál zchátralejšímu pomníčku nedotažené investice doků.

Samostatnou kapitolou je okolí relativně nového obchvatu. Kolem něj se množí nepořádek geometrickou řadou. „Na těchto místech naplnili kolegové během několika chvil všechny pytle, které měli u sebe. Jsme domluveni, že 
v tomto úseku brzy provedeme ještě další čištění," řekl Procházka.

Ale zpět k Vesláku, kde se činili „Prochorovci". Do pytlů mizel klasický nepořádek, co komu upadne od ruky. Plechovky, igelitové sáčky, obaly od jídla. Asi nikoho nepřekvapí, že na březích se objevily i prezervativy. „Obecně se ale dá říci, že jsme na tomto místě našli méně odpadu než 
v předchozích letech. Je znát, že se tu uklízí každý rok a už to není tak strašně, jako před časem," konstatoval s potěšením Procházka.

Nepotěšil sice nález pneumatik, ani několika injekčních stříkaček. Co však určitě překvapilo, byl nález celého vnitřku ledničky. „Postrádala jen tu vnější bednu. Jinak to byla kompletní vana, prostě vnitřek lednice." Nápadití ekologové ihned začali shromažďovat část odpadu právě do trosek ledničky, bylo to poměrně šikovné.

Suma sumárum: v Nymburce naplnili dobrovolníci přibližně 100 pytlů s odpadem a ulevili tak značné části města a jeho okolí. I přes mírně protestující počasí. Večer si pak zaslouženě užili u kytary a dobrého piva na labském břehu pod Šafaříkovým mlýnem.