Do akce se v sobotu zapojila všechna čtyři větší města na Nymbursku, tedy Poděbrady, Nymburk, Lysá nad Labem a Milovice. Ale uklízelo se i jinde.

V centru Nymburka u Velkých Valů poblíž nemocnice jsme narazili na tým Jana Rittera a Jana Káry. „Šli jsme podél Valů a během chvíle jsme měli nasbíraných několik pytlů,“ hlásil Jan Ritter.

V křoviscích na trojúhelníku mezi Veslákem, hydroelektrárnou a Mrlinou jsme zase narazili na skupinku, v níž byla i Radka Plačková. „Tady je kus kočárku, spousta hadrů, nebo igelitka s nějakým oblečením, také deky. Snažíme se odpad i třídit a pytle pak taháme k cestě u labské cyklostezky,“ vysvětlila Radka Plačková. Jejich tým začal s úklidem dokonce už v pátek, kdy se zaměřili na trasu mezi Nymburkem a Hořátví.