Na konci loňského roku totiž byla vypsána ojedinělá výzva regionálního operačního programu, která možnost zisku nové techniky nabízí. 
S tím, že dotace by činila 90 procent. „Ojedinělá je vzhledem k nízké spoluúčasti obcí ve výši 10%, a to jak na dodávku velkokapacitních cisteren, tak také 10% spoluúčasti na náklady spojené s administrací dotace," upřesňuje starosta dobrovolných hasičů 
v Nymburce Zdeněk Vocásek.

Ač se to může zdát na první pohled zvláštní, žádost o příslušnou dotaci zdůvodnil přírodními podmínkami a podnebím, které v našem regionu panuje. „Naše správní území je dotčené zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu. Proto chceme pořídit specializovanou techniku pro výkon činností spojených s extrémním suchem. V daném případě se jedná o cisternovou automobilovou stříkačku v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení," zdůvodňuje starosta hasičů podání žádosti o dotaci.

Využití této techniky nemusí spočívat nutně jen při hašení požárů, ale také při jiných typech technických událostí včetně dodávání vody v krizových situacích, jaká nastala v Nymburce třeba letos v lednu při havárii potrubí v Babíně.

Zastupitelé na svém posledním jednání žádost o dotaci schválili. Jak už bylo řečeno, nová cisterna by stála 7,25 milionu korun. Město by se podílelo částkou 725 tisíc, kterou by získalo od dobrovolných hasičů. Ti by v případě přiklepnutí dotace prodali stávající cisternové vozidlo CAS 24 Renault Midlum. To už je 12 let staré, a především se nejedná o velkokapacitní cisternu.

V současné době mají sbory na Nymbursku k dispozici velkokapacitní cisternu v deseti exemplářích. Ovšem nejstarší je z roku 1976, nejmladší pak z roku 1991. Jejich průměrné stáří je 32 let. „Přitom doporučená délka služby těchto vozidel je 10 let," uvedl Vocásek.