Skvělý výsledek docílilo kino díky výraznému rozšíření programové náplně. Podle Lukáše Kadavy z Nymburského kulturního centra (NKC) je programová náplň kina na maximu. „Dostali jsme se do fáze, kdy už nelze v kině dělat víc akcí, protože zkrátka naše personální kapacity jsou na hranici možností,“ uvádí Lukáš Kadava.

Připomeňme, že diváci měli možnost navštívit vyprodané, či téměř vyprodané koncerty Michala Pavlíčka, Vlasty Redla, nebo Hradišťanu, ale i menší koncerty Gonsofus, Neřež, Gladia Moony či Lipno, poslechnout si scénická čtení z cyklu Listování, navštívit řadu přednášek v rámci festivalů Den Architektury, Jeden Svět či Zkrátka animace. Úspěšný je i periodický pořad Pecha Kucha Night a řada dalších akcí.

Letní kino, přímý přenos i Mama kino

Loňská sezóna přinesla i několik novinek, které připomíná ředitelka NKC Iveta Friedelová. „Poprvé kino Sokol několikrát vyzkoušelo malé letní kino. Poprvé byl promítán na velké plátno online přímý přenos. Poprvé jsme zkusili specializovaný formát určený maminkám s malými dětmi pod názvem Mama kino,“ vypočítává Iveta Friedelová. Divák nemusí jít do kina jen na film, může si posedět v zrekonstruovaném foyer Kino Káva, nebo v létě na zahrádce pod jasanem.

Nezanedbatelným faktorem je také skladba filmů, která vyhoví jak náročnějšímu divákovi s požadavky na umělecký zážitek, tak divákům, kteří chtějí u filmů relaxovat a bavit se. Za zmínku stojí promítání filmu Ženy v běhu, na nějž v Nymburce přišlo přes 2 tisíce diváků. K pohodě přispívá i digitální forma promítání, která v kině funguje už sedm let. Kino má novou tmavou oponu a opravené pódium.

Rekonstrukce budovy

I přesto existují problémy, které se musí řešit. Především je to oprava samotné budovy kina. Vzniká studie, podle níž se bude rekonstrukce připravovat. Na nedávném jednání Rady města však byl tento bod stažen z programu. „A to kvůli vyžádání doplňujících informací v této věci. V současné době probíhá komunikace s architektkou a doplnění požadovaných informací. Kompletní materiál bude následně předložen Radě města ke schválení,“ uvedl Petr Černohous, mluvčí radnice.

Nutnou rekonstrukci si vyžádá jednak sociální zázemí kina, ale i letité sedačky, které jsou při delších projekcích kvůli své tvrdosti a nepohodlnosti pro diváky velkou nepříjemností.