Do dvou tříd zdejší základní školy dochází 24 dětí, o které se starají tři učitelky včetně ředitelky Marcely Jiráňové. Ta podporuje domácí vzdělávání na škole celých deset let, co zde působí. Začínala se čtyřmi dětmi, dnes jich škola zastřešuje 55. Víc už kapacita nedovoluje.

Mimořádně vstřícné podmínky, které zde panují, se šíří mezi rodiči rychlostí blesku. Ti, kdo se rozhodnou vzdělávat svého potomka sami, mohou v souladu s legislativou své dítě přihlásit dnes již na kterékoliv základní škole. Záleží však na řediteli, jestli ho přijme a umožní dvakrát do roka provést hodnocení dosažených výsledků dítěte. V Kněžicích umožňují nejen to, ale mnohem víc.

„Vnímáme každé dítě jako originál, který si zaslouží individuální přístup. Je po všech stránkách pro učitele náročný, vyžaduje čtyřiadvacetihodinové nasazení, rodinám jsme k dispozici i o víkendech a o prázdninách," říká ředitelka Marcela Jiráňová, jejíž vztah k dětem jako nezaměnitelným individualitám je dán dlouholetou praxí speciální pedagožky na dětské psychiatrii. „Tam jsem zažila děti vystresované, s řadou problémů, a ověřila si, co dokáže individuální přístup," říká ředitelka.

U domácího vzdělávání je podle ředitelky Jiráňové i jejích kolegyň zcela zásadní komunikace s rodinami doma vzdělávaných dětí. Pak mají i setkávání ve škole úplně jiný náboj. Rodiče sem nevozí děti pouze na povinné hodnocení dvakrát do roka, ale často se účastní některých školních akcí.

Výsledky doma vzdělávaných dětí jsou podle učitelky Pavly Karáskové v mnoha ohledech dokonce lepší než u dětí, které chodí denně do školy. „Potvrzují to i výsledky celostátních testů pátých ročníků. Pokud rodiče souhlasí a děti v režimu domácího vzdělávání se testů zúčastní, dosahují nadprůměrných výsledků," říká Pavla Karásková. Vloni si to důkladně prověřila Česká školní inspekce a nenašla chybu. „Dokonce doporučovali, abychom doma vzdělávané děti malinko brzdili!" směje se ředitelka.

Slova učitelek potvrzují i rodiče. „Domácí školu jsme volili především proto, že jsme velmi nakloněni modelu toho vzdělávání. Ve škole v Kněžicích je Štěpán, teď páťák, třetím rokem. Tuhle školu jsme si vybrali, protože jsme na ni získali dobré ohlasy a naše zkušenosti jsou jen ty nejlepší. Výsledky domácího vzdělávání jsou vidět, a hlavně máme pohodové dítě," říká Alena Gottsteinová, maminka jedenáctiletého Štěpána. Rodina žije poblíž Sedmihorek u Turnova.

Domácí vzdělávání, byť ne v takovém rozsahu, zastřešuje i řada dalších škol na Nymbursku. ZŠ Komenského má v současné době zapsané dvě děti. Podobně je domácímu vzdělávání nakloněná například také škola Jedna radost v Poděbradech.