Rada města schválila na svém jednání 15. června smlouvu o výpůjčce. Během prázdnin provede restaurátorka konzervační zásah na oltáři a připraví ho na návrat obrazu. Kolem posvícení si pak oltářní obraz bude moci prohlédnout i široká veřejnost. Smlouva o výpůjčce je zatím uzavřena do roku 2027 s možností prodloužení.

Těmto krokům předcházela snaha Marcely Pachmanové, která se o návrat Hellichova obrazu na původní místo bojovala dlouhá léta. „Kaple je pro mě důkazem, že dějiny se neustále opakují v rytmu života - zánik střídá znovuzrození a naopak. A jen tito němí svědci nás učí nezapomenout. Děkuji, že jsem mohla být při tom a děkuji všem, kteří pomohli,” uvedla Pachmanová.

Kaple jako slavnostní místo

Plánu byl naštěstí nakloněn i farář Jaroslav Krajl a místní farníci. Právě díky nymburské farnosti a tomu, že obraz našel v turbulentních časech minulého režimu, kdy kaple sloužila jako skladiště harampádí, útočiště v kostele sv. Jiljí, se obraz dochoval dodnes.

„To, že se do kaple navrátí původní obraz, mě velmi těší. Konaly se v ní nejen koncerty nebo svatební obřady, ale i předávání vysvědčení maturantům, proběhla rozloučení s předškoláky a ocenění nejlepších žáků nymburských škol. Na podzim je v plánu instalace vnitřního osvětlení, což považujeme za velmi důležitý krok, který nám umožní naplno využívat tento krásný prostor. Naším záměrem je mít v kapli moderní osvětlení, které nebude příliš rušit, ale naopak vhodně doplňovat nádherný prostor a při jehož instalaci dojde k co nejmenším stavebním zásahům,” řekla místostarostka Stanislava Tichá.

Práce v kapli ale zatím rozhodně nekončí. „V plánu je dále nákup nových židlí, zpřístupnění klenby, je nutné restaurovat kazatelnu a výhledově by bylo vhodné se připravit na rekonstrukci varhan, či restaurovat podlahu. Zkrátka práce je dost na několik dalších let,” doplnila místostarostka.