V rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Nymburce pořádá město historicky první ročník Dnů sociálních a návazných služeb.

Prezentace poskytovatelů se uskuteční od pondělí 21. listopadu do pátku 25. listopadu ve foyer nymburského městského úřadu. Lidé si mohou všechny zúčastněné organizace najít na panelech v přízemí budovy.

„Ve středu se výstava přesune uvnitř budovy do prostor obřadní síně. V tento den budou na místě přítomní i zástupci poskytovatelů, kteří zde budou prakticky prezentovat své služby. Ve stejný den se od 16 do 18 hodin koná v zasedací síni přednášky o sociálních službách. Ty budou zaměřeny na aktuální změny 
v systému sociálních služeb, na prezentaci poskytovaných služeb a podobně,” vysvětlila tisková mluvčí úřadu Markéta Tomčíková.

Podle mluvčí výstava a vůbec tyto Dny umožní občanům města podrobněji poznat služby pro rodiny s dětmi, seniory, občany se zdravotním postižením nebo pro osoby v sociální krizi, které jsou v Nymburce dostupné. Celé akce se zúčastní celkem 14 vystavovatelů.

Škoda je, že dvě ze zúčastněných sdružení musí s koncem letošního roku zavřít své provozovny z důvodů nedostatku přiznaných financí. Jsou to Semiramis a jejich K-centrum na Velkých Valech a Romodrom s prostorem na Boleslavské tříde v budově nad pojišťovnou.

„Kdybychom nebyli nuceni z finančních důvodů omezit služby v prvním pololetí roku 2010 a nakonec ukončit činnost na konci letošního roku, byla by čísla dalších let minimálně srovnatelná, troufáme si odhadnout, že díky vysoké odbornosti našich pracovníků by mohla 
i nadále stoupat,“ tvrdí Miroslav Zavadil, místopředseda občanského sdružení Laxus, které K - centrum 
v Nymburce převzalo 1. ledna 2011 v rámci procesu slučování organizací od letitého provozovatele, občanského sdružení Semiramis.

Z finančních důvodů končí 
i regionální zastoupení Romodromu. „Nedostává se nám peněz, mohli jsme tu pracovat necelé dva roky. Od ledna ale budeme srovnatelné služby nejen pro Romy poskytovat 
v Milovicích v bývalém domě důstojníků,” popsal situaci za Romodrom Jan Mišurec.

Provozní doba Dnů: út 8.30-15.30, st 8.30-18, čt 8.30-16 a pá 8.30-12 hodin.

Účastníci Dnů
-Centrum pro všechny o.s.
-Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
-Farní charita Nymburk
-Fokus Mladá Boleslav – středisko Nymburk
-Mateřské centrum Svítání
-Občanská poradna Nymburk o.s.
-Odbor sociálních věcí MěÚ Nbk
-Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy Nymburk
-Raná péče Eda Praha o.p.s
-Středisko rané péče při Oblastní charitě Kutná Hora
-Střední zdravotnická škola Nymburk
-Romodrom o.s.
-Semiramis o.s.
-Život 90 o.s.