Kaplanka, pivovarské sklepy, vodárenská věž, Hálkovo městské divadlo, hydroelektrárna a nejvyšší patro COPu. To jsou místa a památky, které jen tak někdo nemá možnost vidět v jejich útrobách. A tuto výjimečnou možnost využilo v sobotu celkem 
3 068 návštěvníků při Dnech evropského dědictví.

Lidé se tak mohli například dozvědět, že pivovarské sklepy byly zprovozněny jen na sedmnáct let, od roku 1881 do roku 1898, kdy vznikl nový pivovar na Zálabí.

„Druhý ročník se setkal 
s enormním zájmem nymburské veřejnosti. Velkého ohlasu se dostalo technickým památkám, zejména vodárenská věž byla doslova v obležení a dokonce se tvořily fronty. Výhled na město z ochozu byl však jedinečný. Taktéž zpřístupnění hydroelektrárny za plného provozu se vydařilo. Dík patří všem správcům objektů jakop jsou ředitelé divadla a COPu a správce hydroelektrárny, i členům Společnosti přátel starého Nymburka, kteří se s velkou obětavostí pustili do provádění po zpřístupněných objektech," shrnul místostarosta města Pavel Fojtík.

Nejdobrodružnější byl bezesporu výstup na ochoz vodárenské věže. Mnozí návštěvníci se šli domů převléknout, aby nebyli ochuzeni o tento nevšední zážitek. Na druhou stranu někteří si netroufli po čtyřech prolézt škvírou na ochoz. „Jsem skutečně rád, jakému ohlasu se těší tento den mezi Nymburáky. Je to důkaz, že nymburští občané se zajímají o své město i jeho památky," pochvaloval si Pavel Fojtík.

Co se od loňska tedy změnilo na poli zpřístupňování nymburských památek? Podařilo se dokončit Tureckou věž a letos byla zahájena první etapa komplexní rekonstrukce Kaple sv. Jana Nepomuckého, jedinečné gotické stavby ze 13. století. „Nyní do rozpočtu na rok 2013 předkládám návrh na zpřístupnění kostelní věže sv. Jiljí," nastínil plány do budoucna místostarosta.

Součástí doprovodného programu byl křest knížky Dějiny královského města Nymburka od Josefa Merkla 
z roku 1819. Knihu k vydání edičně připravili historici Marek Ďurčanský, Tomáš Rataj a Igor Votoupal. Merklova (1761-1833) kniha představuje první pokus o ucelené podání dějin města od počátků až do autorovy současnosti.