Známka má nejen trvalou platnost, ale i novou podobu a své pořadové číslo, které zajistí evidenci nádob. A dnes je poslední den, kdy jsou nové známky oficiálně na radnici k dispozici. Způsob placení poplatku za odpady a termín splatnosti zůstává nezměněn.

Technické služby upozorňují a prosí občany, aby se před nalepením nové známky pokusili odstranit z nádoby na komunální odpad všechny předešlé a neplatné známky (teplou vodou, kartáčem či je jinak znehodnotit nebo znečitelnit atp.). Pokud staré známky odstranit nelze, důležité je vylepit novou aktuální známku na dobře viditelném místě v prostoru odpadové nádoby, aby nesplynula s již neplatnými známkami. Nádoby, které nebudou zřetelně označeny novou svozovou známkou, nebudou vyvezeny.