Jaroslav uvedl, že se dcera v prvním manželství stala obětí domácího násilí ze strany manžela, tehdy také vznikly její dluhy za nájemné. Dcera v té době s rodinou nekomunikovala, a proto příbuzní nic netušili.

Z výzvy exekutora k zaplacení dluhu ve výši 2,2 milionu korun byla rodina zcela zdrcená. Zaplatit tolik se zdálo nemožné. Samotný dluh na nájmu činil 198 tisíc, zbytek tvořily úroky z prodlení počítané od roku. 2000, různé smluvní pokuty, odměna exekutora, náklady exekučního řízení. 

Na další konzultaci se dostavila i dcera, která sdělila, že po prožitém fyzickém týrání trpí psychickými depresemi. Uvedla, že vůbec nevěděla, že bývalý manžel neplatil pravidelně nájem. V té době se schovávala u kamarádek, nicméně nikdy nesouhlasila s podáním trestního stíhání manžela, což teď vnímá jakou velkou chybu. Později nereagovala na upomínky a výzvy, domnívala se, že se záležitost „nějak“ vyřeší.

Pracovníci Respondea vysvětlili klientům problematiku a doporučili schůzku s pracovníkem, který má na městském úřadu na starosti bytovou problematiku. Pak nabraly věci dobrý směr. S dotyčným pracovníkem sepsali klienti žádost pro exekutora o pozastavení exekuce pro nemajetnost povinné. Úředník jim vysvětlil, že by bylo vhodné zaplatit dlužnou částku za nájem do jednoho měsíce, pak lze požádat město o prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut. Po zaplacení dlužné částky bude svolána příslušná komise, která vyhodnotí, za jaké situace dluh vznikl. Pokud dlužnice doloží potřebné důkazy, že se stala obětí domácího fyzického i psychického násilí, budou ji odpuštěny úroky z prodlení od roku 2 000 v plné výši, přičemž tyto úroky činí převážnou část velmi vysoké dlužné částky. 

Klienti byli velmi potěšeni, že existují postupy, jak zdánlivě neřešitelnou situaci vyřešit. Obrátit se na Respondeo a začít komunikovat s věřiteli se vyplatilo.