„Lékař mi dovolil pracovat pouze hodinu denně, ale já to stejně tak trochu porušuju," přiznala žena, která se v Žehuni narodila a má k obci silnou citovou vazbu. Za její příkladnou práci pro obec jí v pátek přijel poděkovat hejtman Miloš Petera. Spolu se starostou Žehuně Karlem Horákem jí hejtman předal pamětní list a věcný dar. „Velmi si vážím záslužné práce paní kronikářky Ludmily Tvrdíkové a děkuji jí za vše, co pro své spoluobčany dosud vykonala a jistě ještě vykoná. Prostřednictvím kronik předává paní Tvrdíková poselství budoucím generacím o naší době. Přeji Ludmile Tvrdíkové spoustu dalších listů v kronikách popsaných pokud možno samými příjemnými informacemi," řekl hejtman Miloš Petera. Do pondělního vydání Nymburského deníku připravujeme rozhovor se stále vitální ženou, ve kterém se svěřuje i s nejemotivnějšími okamžiky, které do žehuňské kroniky zaznamenala.