Podle Dalibora Dostála ze společnosti Česká krajina, která s projektem návratu divokých koní do Česka přišla, je přesun koní plánován na sobotu 20. ledna.

Josefovské louky patří k nejznámějším lokalitám v Česku, o které pečují ornitologové.

„Divocí koně budou vypuštěni na desetině rozlohy parku. Zajistí tam šetrnější údržbu travního porostu, ve kterém budou mít luční ptáci, hmyz, tedy i motýli, větší šanci na přežití,“ říká správce parku Břeněk Michálek z České společnosti ornitologické.

Pastva velkých kopytníků pomůže například velmi vzácným a ohroženým ptákům lučním bahňákům. „Už netrpělivě čekají na obživu, poskytovanou mozaikou plošek k zemi spasené vegetace, osamocených trsů trav, rozdupaných drnů, rozblácených okrajů tůněk, okousaných keřů a hromádek koňských koblížků,“ líčí Michálek.

Koně tak budou přirozeným způsobem přispívat k udržování vzácných přírodovědných stanovišť. To ovšem není pouze českou výsadou. „Například v Nizozemí a Belgii pomáhají divocí koně s ochranou už zhruba ve třiceti rezervacích, včetně národních parků,” připomněl Dalibor Dostál.

Společnost Česká krajina koně do lokalit Josefovské louky a Plachta zapůjčila bezplatně. Zvířata jsou potomky zakládajícího stáda, které bylo přivezeno do rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015. O něco později se k nim připojilo ještě stádo praturů a zubrů.

Z Británie až do Čech
Na evropském kontinentu byl divoký kůň člověkem vyhuben. Díky izolaci Britských ostrovů však v drsném prostředí oblasti Exmooru přežili divoce žijící koně, kteří původním divokým koním kontinentální Evropy odpovídají nejenom vzhledem, ale i řadou genetických znaků. Zachovaly se u nich všechny „divoké“ vlastnosti nutné pro život bez lidské péče. Takže právě toto plemeno se dnes využívá po celé Evropě k celoročnímu spásání různých přírodních rezervací, aniž by bylo potřeba je jakkoli člověkem dokrmovat či se o ně starat. V Čechách se poprvé objevili právě v Milovicích, odkud se 20. ledna rozšíří do východních Čech.