Radnice začala nahrazovat staré a už nevyhovující vybavení novými a modernějšími prvky. Jedno z těch, které výměnu prvků pociťuje, je patrně to nejnavštěvovanější u kostela (na snímcích v galerii).

Úplně nové prvky se instalují v Kluku u rybníka a v Polabci, dále také v ulicích Moučná, Budovcova a U Bažantnice. Výměna starých prvků za nové se kromě zmíněného hřiště u kostela týká i Tulipánové ulice v Kluku a také hřiště v Přední Lhotě.