Již první květnový den mělo dojít k omezení provozní doby dětské ambulance v nymburské nemocnici. Dnes je ale vše jinak. Chybějící peníze se našly a dětská pohotovost tak bude i nadále zajištěna čtyřiadvaceti hodinovou lékařskou službou. Ke změně došlo po jednání 
s nymburskou radnicí.

„Naší prioritou je rozšiřovat a zkvalitňovat poskytovanou zdravotní péči v nymburské nemocnici, nikoliv ji omezovat. Jsem proto rád, že se nám společně s vedením nemocnice podařilo přijít na způsob, jak najít finanční prostředky na dofinancování této služby," řekl starosta Miloš Petera. Právě ten se po zvolení do Poslanecké sněmovny vzdal svého platu starosty ve prospěch nemocnice.

„Přesunem priorit fungování nemocnice se nám podařilo zajistit dostatečné finance na chod dětské ambulance. Neznamená to ale, že by jiné oddělení tím utrpělo. Navíc se nám daří v jednání se Středočeským krajem, který by měl naši dětskou ambulanci zařadit mezi dotovaná zařízení," řekla ředitelka Alice Opočenská.

Ordinace se bude navíc stěhovat do prostor ambulantních provozů nemocnice.

Přestěhování dětské ambulance znamená, že všechny ambulantní provozy budou soustředěny v jedné hlavní budově. Podle ředitelky nemocnice je slavnostní otevření dětské ambulance „v novém" plánováno na den dětí, tedy 1. června. „Jednáme s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové o výzdobě a celém výtvarném pojetí nového provozu ambulance. Spolupráce se nám osvědčila při výzdobě gynekologicko porodnického oddělení, takže se moc těšíme, jak bude nová dětstká ambulance zářit krásnými barvami a veselými motivy," dodala Alice Opočenská.

JOSEF PODOLÁK