Zahrada má nyní za sebou první dvě fáze zásadních úprav. Není bez zajímavosti, že na projektu se podílí rodiče, pedagogický sbor v čele s paní učitelkou Šárkou Michlovou, odborná veřejnost a dokonce samy děti, které si například vybíraly hrací prvky.

Před zahájením rekonstrukce pomohla nymburská radnice vyřešit majetkové poměry v rámci pozemku, který se nachází v prostoru školky. Po odkoupení soukromého pozemku a přičlenění dalšího pozemku v majetku města tvoří zahrada jednotný celek, který nabízí velký prostor pro děti i dospělé. Součástí projektu jsou sadové úpravy, kryté podium, amfiteátr, venkovní učebny, hrací a vodní prvky.

Podle místostarostky Stanislavy Tiché nabízí už zrekonstruované plochy odpočinkovou a vzdělávací zahradu skřítka Větrníka. Její součástí jsou krytý amfiteátr, venkovní učebna s pódiem, koloběžková dráha a v horkých dnech potěší pítka. „V rámci stavebních úprav jsou nyní vybudovány veškeré zpevněné plochy i cestičky a vysázena nová zeleň. Provedeny byly zemní práce a různé terénní úpravy, vyhloubena pískoviště s přírodní obrubou a výukové prvky,“ uvedla místostarostka. Sama školka je velmi aktivní. Pořádání mnoha akcí, které školka v roce 2019 připravila, přispělo na projekt nové zahrady částkou desítek tisíců korun.

Projekt spolufinancovala dotací 800 tisíc korun nadace Proměny Karla Komárka v rámci programu Zahrada hrou. „Máme radost, že do tohoto programu byla Zahrada skřítka Větrníka vybrána. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy školky je krásná nová zahrada velkou přidanou hodnotou. Také se podařilo uspět s žádostí o dotaci u Ministerstva životního prostředí na třetí etapu rekonstrukce,“ uvedla Stanislava Tichá.

Etapa zahrnuje zvýšené záhony, tunel s palisádou, tabule na kreslení, i zmíněné hmyzoviště, broukoviště, ježkovník, dendrofon, plachtu na zastínění a podesty pod keře, kompostér, mlhovadlo, korýtka na vodu, sudy na vodu a mobiliář do venkovní učebny. „Pro zahradu bychom měli získat 465 tisíc korun. Letos město vysoutěží zhotovitele a zahájíme práce na této třetí etapě,“ doplnila místostarostka.