Úterní dopoledne se neslo na EKO Gymnáziu ve slavnostním duchu. Źáci gymnázia a Střední odborné školy Multimediálních studií v Poděbradech totiž předali starostovi Poděbrad odbornou dopravní studii, která vznikla v rámci školního projektu Na zelenou a bezpečně. Dopravní studie obsahuje konkrétní návrhy, jak zlepšit bezpečnost dopravy v okolí školy, a vypracoval ji dopravní projektant Jiří Drbohlav na základě jejich požadavků.

Doplňme, že se jedná o společný projekt tří škol: EKO Gymnázia a SOŠ Multimediálních studií, ZŠ JEDNA RADOST a Základní speciální školy.

„Děti své cesty do a ze školy velmi důvěrně znají. Právě proto mají v projektu nezastupitelnou roli a perfektně zvládají úlohu dopravního auditora. Upozorňují často i na taková riziková místa, která by profesionálům jinak unikla," uvádí koordinátor programu Radek Patrný z Nadace Partnerství.

Základem pro zpracování dopravní studie se stalo dotazníkové šetření mezi 125 žáky, ale také zaměstnanci školy a rodiči. Z výsledků vyplynulo, že mezi nejproblematičtější momenty se řadí absence přechodu a chodníku na frekventované silnici před školou. Dále to, že chybí bezpečný uzamykatelný prostor pro kola a dostatek parkovacích míst v blízkosti budovy školy.

„Dotazníkové šetření vzbudilo velký zájem mezi studenty i rodiči, jelikož v mapách velmi často upozorňovali i na další dopravně kritická místa v Poděbradech. Je vidět, že je tato problematika aktuální 
a řešení současné situace je nutné," hodnotí projekt jeho koordinátorka Dagmar Lukavcová.

Cílem grantového programu Na zelenou vyhlašovaný Nadací Partnerství je však nejen zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol, ale hlavně motivovat děti k zájmu o veřejné záležitosti. Jak říká projektový manažer Radek Patrný, v programu Na zelenou je důraz na celkovou motivaci velmi důležitý: „Žáci sbírají data pro studii, besedují s odborníky a policisty, mapu nebezpečných míst osobně předávají vedení obce. Chceme totiž, aby pochopili, že spoustu věcí mohou samy ovlivnit," vysvětluje Radek Patrný.

Ředitel obou škol Zbyněk Lukavec vnímá tento projekt jako modelovou situaci, kdy nemusí všechno iniciovat město. „Může to být občanská iniciativa, která vygeneruje určitý problém, a pak se hledá společně řešení. Proto jsem rád, že jsme se tu dnes sešli 
v tak širokém zastoupení," ocenil v závěru Lukavec.