Cílkova domácí škola se rodí z potřeby rodičů dětí z Lesní školky Cílek v Pístech. Ti si přejí zajistit dětem takové prostředí pro vzdělávání, ve kterém bude možné přirozeně navázat na principy, s nimiž jejich děti prožily své roky v lese.

Lesní školka Cílek už několik let úspěšně funguje v Pístech, resp. okolních lesích. Letos ji opustí úplně první předškoláci, kteří tu vyrostli a zažili zázrak každodenního pobytu v přírodě, nezávisle na počasí a roční době. Stali se samostatnějšími, zodpovědnějšími, mnohem více respektujícími své vrstevníky i dospělé, citlivými vůči přírodě a životnímu prostředí a v neposlední řadě zdravějšími. Je nasnadě, že organizátoři lesní školky začali usilovat o návaznost na své lesní předškolní počínání. Výsledkem jejich intenzivního snažení je koncept Cílkovy domácí školy.

„Jsme na začátku. Rodiče by měli dnes nejprve říct, co rozhodně chtějí, aby jejich dítě ve škole zažívalo, a co rozhodně nechtějí, a pokud se náš koncept s jejich představami potká, pak můžeme pokračovat dál," vysvětluje na úvod setkání se zájemci z řad rodičů Markéta Literová, která by měla převzít náročnou úlohu vyučujícího. Po prvním setkání byla mile potěšena tím, jak jsou s rodiči podobně naladěni.

Co konkrétně si rodiče pro svoje děti ve škole nepřejí, a naopak přejí? „Nepřejí si, aby se děti biflovaly, byly hodně zavřené vevnitř a zažívaly autoritářský přístup od učitele. Chtějí školu, která bude děti bavit, bude jim dávat smysl a nepřipraví je o radost z učení," říká Markéta Literová.

Cílkova domácí škola počítá s 8 – 12 prvňáčky a předškoláky, kteří budou i teď trávit část dne venku. Základními pedagogickými principy jsou důraz na samostatnost a zodpovědnost dětí, respektující komunikace učitele s dětmi a rodiči a rovněž mezi dětmi, spolupráce a vzájemné hodnocení. Děti budou s pomocí učitele objevovat, experimentovat, ptát se, tvořit, svobodně se rozhodovat a zároveň se učit nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Výuka bude vedena tak, aby děti mohly kdykoli bez traumatu přejít do běžné státní školy.

Jak to bude dál? „Do konce února mají rodiče čas se rozhodnout. Ke konci února proběhne ještě jedno setkání s rodiči. Pokud se sejde alespoň 8 dětí, domácí kola bude," uvedla Markéta Literová.