Jste vedoucí nymburského střediska Krahujec. Se začátkem školního roku i vám začíná nový cyklus. Jaký je tedy v Nymburce aktuálně zájem o skauting?
Ano, měli jsme v těchto dnech první schůzky a potvrzuje se situace z posledních let. Tedy nárůst zájmu o našich činnost. Pozorujeme to zejména v mladších oddílech, kde je vidět že rodiče mají zájem o to, aby k nám jejich děti chodily.

Kolik tedy máte v tuto chvíli jako oddíl Krahujec členů?
Přesné číslo v tuto chvíli neumím říci. Právě v těchto dnech se k nám hlásí noví zájemci. Ale přibližně by to v tuto chvíli mělo být kolem 110 dětí.

Vy máte klubovnu v ulici Na Rejdišti, kde se chystá zásadní rekonstrukce celé lokality. Nemáte obavu, že o klubovnu přijdete?
Ne, nemám informace, že by se to nějak výrazněji mělo týkat naší klubovny a tedy dotknout naší činnosti. Kromě této klubovny využíváme Skautský dům v Tyršově ulici a další klubovnu máme v areálu Veslák.

Kolik máte oddílů?
V našem středisku pracuje pět oddílů. Amazonky, Tygříci, Včeličky, Vorvaň a Fénix. Nové děti v tuto chvíli přibývají zejména do věkově mladších oddílů.

Pořádáte tradiční skautské tábory?
Ano. Někdy jsou v létě dva rozdělené na mladší a starší děti. Letos jsme udělali jeden tábor pro všechny v lokalitě Kačerovna nedaleko Mladé Boleslavi. Ale pro příští léto bychom zřejmě chtěli připravit dva tábory.

Učí se děti v rámci vašich táborů tradiční dovednosti jako za časů Foglarových Rychlých šípů? Nebo je náplň současných táborů už jiná?
Samozřejmě získávají tradiční dovednosti. Pomáhají při službách v kuchyni, drží noční hlídky a podobně. Ale nabízíme i novou moderní náplň. Vedoucí učí děti například pracovat s GPS přístroji, vyhledávají dnes tak populární „kešky“. Takže nabízíme možnost získání jak tradičních dovedností, tak neztrácíme kontakt dobou.