Pro ty, kdo dosud nevědí přesně, o co v plánu jde, připomeňme, že tento projekt se zaměřuje na rozvoj kvality vzdělávání dětí a žáků do patnácti let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, ale i zájmového a neformálního. Realizátoři se obracejí na učitele, ředitele, rodiče, zřizovatele i samotné žáky s výzvou k součinnosti. Předkládají nabídku aktivit, která si klade za cíl podpořit školu tak, aby v ní byly děti šťastné, aby v ní byli spokojení pedagogové, aby do ní rádi docházeli a s ní ochotně spolupracovali rodiče.

Na základě zkušeností z minulého školního roku budou realizátoři MAP II pokračovat v osvědčených aktivitách. Základem pro výměnu a sdílení zkušeností pedagogů v našem regionu zůstává nadále platforma pracovních skupin. Ta je pro realizační tým zdrojem zjišťování potřeb jednotlivých škol. Ty se pak promítnou do nabídky aktivit pro jednotlivé cílové skupiny, sjednocených pod symbolerm inspirativní.

Veřejnost se opět může těšit na populární Inspirativní kavárny, učitelé a vychovatelé se budou setkávat u témat pod hlavičkou Inspirativní sborovna. Pro vedení škol jsou připravené aktivity v rámci Inspirativní ředitelny a žáci najdou inspiraci v Inspirativní škole.

AUTOR: Ivana Šmejdová