Ředitelé všech tří základních škol ve městě se shodují v tom, že mají historicky nejvyšší počty žáků. Důvodem je nástup populačně silných ročníků. Kapacitní problém začal před několika lety v mateřských školách a teď se přesunul na úroveň škol základních.

„Máme historicky nejvyšší počet dětí. Budeme mít asi 870 žáků. Když jsem před osmi roky nastupoval, měli jsme 730 dětí. Ten nárůst je veliký, škola je naplněná po střechu. Představuje to značný problém, ale zvládáme ho. V současné době tím, že jsme z odborných učeben, například fyziky, vytvořili zároveň učebny kmenové," říká Tomáš Danzer, ředitel ZŠ Komenského.

Podobnou zkušenost má také Jiří Cabrnoch, ředitel sídlištní ZŠ Letců R.A.F.
„Současný trend nárůstu počtu dětí ve školách se projevuje i na naší škole. Museli jsme zvednout kapacitu školy, jinak bychom byli naplnění až po strop. Pro další třídu na 1. stupni jsme využili prostory v družině, na 2. stupni jsme 
z odborné učebny vytvořili zároveň kmenovou třídu. Učitele v tuto chvíli máme, otázka však je, zda se nám podaří za pár let nahradit odcházející do důchodu kvalifikovanými silami," přemýšlí Jiří Cabrnoch.

Jinak na tom není ani třetí z trojlístku nymburských základek, ZŠ Tyršova. „Kapacita školy je úplně naplněná, máme 540 žáků. Vysvobozením do budoucna by pro nás byla už připravovaná rekonstrukce objektu Janoušek, kam bychom přesunuli družiny. Tím bychom mohli rozšířit kapacitu o další dvě třídy pro 60 žáků hlavně z malých obcí, kteří mají o naši školu zájem. Například jsou to děti, jejichž rodiče pracují v Nymburce," říká Soňa Obická, ředitelka ZŠ Tyršova.

Je zřejmé, že nymburské základní školy zvyšující se počty žáků v tuto chvíli zvládají a i s dosud nejvyššími stavy dětí pro ně dokáží zajistit odpovídající podmínky, tedy dostatek prostoru pro jejich osobní rozvoj a kvalitní výuku. 
Tomu podřídili ředitelé také letní prázdniny. Sice moc volna neměli, ale školní rok může začít!