Poděbradské školy tu měly své stánky, v kterých žáci a studenti nabízeli těm nejmenším a veřejnosti různá témata. „Letos jsme se zaměřili na hospodářská zvířata. Děti si vystřihují zvířátka z barevného papíru, ti větší doplňovali k rostlinám a zvířatům třeba jaký mají užitek,“ řekla Bohdana Glierová z Eko gymnázia. Na snímku studenti lepí na mapu Země jednotlivé světadíly z víček od PET lahví. S nápadem přišlo mateřské centrum Skřítek. Ja třídit odpad, se děti z mateřských škol mohly naučit u stánku Základní školy T.G.M. Poděbrady. Zemědělka se zabývala bioodpady. „Co do této kategorie ještě patří a co ne. Pak ukazujeme i sadbu truhlíkových květin. Ve čtvrtek si je lidé mohou v areálu školy vysadit do truhlíku sami,“ upozornil Pavel Znamínko.