„Je to na závěr školního roku setkání dětí, rodičů, učitelek a zaměstnanců mateřinky,“ řekla ředitelka Sluníčka Soňa Růžičková.

Mateřská školka se může pochlubit i jednou výjimečností. „Držíme primát největší mateřské školky v České republice pod jednou střechou. Máme tu 11 tříd a celkem 308 dětí,“ pyšně uvedla Růžičková.

Letošní Sluníčkový den byl tématicky zaměřen na pohádky. Děti malovaly obrázky, modelovaly postavičky z různých pohádek. Všechny výtvory jsou nyní vystaveny na zahradě, ale i ve vestibulu školky.

Sluníčkový den jsou prostě hry, venkovní galerie a také třeba vystoupení Michaely Růžičkové. „Často vystupuje v České televizi, děti ji znají. Přivezla k nám představení Tančíme, cvičíme, zpíváme,“ uvedla ředitelka mateřské školky Sluníčko Soňa Růžičková.

Na zahradě školky bylo pro soutěživé děti připraveno 11 stanovišť, která se týkala pohádek. „Celé to začalo projektem Česko čte dětem, čteme jim opravdu často. Proto jsme to pojali pohádkově i na Sluníčkovém dni,“ vysvětlila učitelka a jedna z organizátorek Šárka Rybínová Severová.