Starost o ty, kteří jsou potřební, ať už o seniory, děti nebo duševně nemocné lidi. To je úkolem poskytovatelů sociálních služeb, kteří svou práci prezentují v rámci celostátní akce – Týdne sociálních služeb.

Svou činnost prezentovaly hned na začátku programu pracovnice Centra pro všechny s dětmi z volnočasového klubu Šikulka pod vedením Martiny Kučerové. Přestože to byla ukázka činnosti opravdu těch nejmladších, bylo vidět, že se jim v Centru pro všechny věnují na sto procent. „S dětmi pracujeme od začátku září a některé byly na tréninku pouze třikrát," řekla Martina Kučerová. Centrum pro všechny je známé tím, že pracuje se zdravými i postiženými dětmi a toto spojení přináší už několik let velmi pozitivní výsledky.

Na nymburském náměstí se představili i další poskytovatelé sociálních služeb, mezi nimi Mateřské centrum Svítání, Úřad práce územní pracoviště Nymburk, Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, Fokus Mladá Boleslav – sdružení pro péči o duševně nemocné, HC Srdce Poděbrady nebo Občanská poradna Nymburk.

Lidé si mohli nechat například změřit krevní tlak nebo zakoupit některé výrobky 
z dílen výše zmíněných zařízení.

S menším zpožděním přišel oficiálně zahájit Den sociálních služeb i starosta Miloš Petera, který spolu s místostarostou Pavlem Fojtíkem zmínili velký význam práce všech, kteří se sociálním službám věnují. „Tato akce se koná v Nymburce už potřetí a poprvé pod širým nebem na náměstí. U stánků se dozvíte 
o činnostech organizací, které vykonávají rozsáhlou záslužnou činnost a i pro ně to bude přínosem, když budou mít zpětnou vazbu od vás," uvedl Pavel Fojtík.