Barevné zástupy dětí s baťůžky na zádech byly k zastižení v pátek v doprovodu svých učitelů na prosluněné školní zahradě Střední zemědělské školy Poděbrady (SZŠ). Konal se zde tradiční Den Země. K vidění i k aktivnímu zapojení se toho bylo hodně, ale jak už to bývá, největší atrakcí byla i tentokrát živá zvířata. Vždyť pro leckteré malé dítě je dnes setkání hlavně s hospodářskými zvířaty nebývalou událostí, poněvadž babičky a dědové už dávno nechovají králíky, natožpak krávu s telátkem. Proto je Den Země na poděbradské zemědělce tak oblíbený.

„Při letošním Dni Země na Střední zemědělské škole Poděbrady jsme se letos vrátili 
k poměrně velkorysé koncepci, a to hlavně díky nové ekologické zahradě, která nabízí mnohem větší možnosti, než jsme měli po dobu její rekonstrukce. Jednotlivá stanoviště ukazují vše, co patří k ekologické zahradě, tedy chov zvířat, byliny, zpracování půdy, kompostování, včely, krmiva, a zohledňují pochopitelně ekologický pohled," vysvětluje Pavel Znamínko, učitel SZŠ a jeden z hlavních organizátorů akce.

Akce byla určená dětem mateřských škol a žákům prvního stupně základních škol 
z Poděbrad, ale i z okolních měst a obcí. Kvůli nutné koordinaci pohybu školních výprav po zahradě byla nutná registrace předem, a tak organizátoři věděli, že se letos zúčastnilo na 350 dětí.

Dění na jednotlivých stanovištích byla už v režii studentů 2. a 3. ročníků zemědělky, zejména oborů agromanagement a veterina, kteří zasvěceně seznamovali své mladší kolegy se zajímavými tématy, aktivně zapojovali malé návštěvníky do různých aktivit, ať už to byly soutěže na stanovišti se cvičenými psy, mikroskopické pozorování živočichů, sázení rostlin, simulované dojení mléka, ale taky pomazlení se s králíčky nebo hlazení poníka či telátek.

Den Země pokračoval ještě na sousedním Školním statku, kde byla stanoviště s hospodářskými zvířaty. Pro nejmenší návštěvníky byla zajištěna doprava ze zahrady na statek červeným vláčkem.

„Už jsme absolvovali prohlídku králíků, poníka, traktoru, pohled do mikroskopu 
a další, dětem se tu moc líbí. Studenti mají prezentace dobře připravené," říká učitelka Jitka Sýkorová, která přišla 
s 1. třídou ZŠ Václava Havla.
 A určitě tu není s dětmi naposledy, stejně jako většina ostatních návštěvníků.