Domy dětí a mládeže spadají do systému školství, přesto tam děti a mládež i dospělí chodí dobrovolně. Vedle základního a středního se jedná o oblast zájmového školství.

Kde končí škola, začíná volnočasové vzdělávání

Ať v domech dětí a mládeže nebo základních uměleckých školách. „Děti se u nás něco naučí zábavnou formou, ale nechodí si sem hrát. Jedná se skutečně o vzdělávání, které má však jinou podobu, než ve škole, je dobrovolné a zpětná vazba od dětí a mládeže jasně ukazuje, že je to baví,“ snaží se přiblížit pojem volnočasového vzdělávání ředitelka DDM Symfonie Poděbrady Eva Píšová.

Lidé si totiž stále neumí zcela představit, co vlastně volnočasové vzdělávání zahrnuje. Hlavní myšlenka spočívá ve smysluplném a zároveň příjemném vyplnění volného času.

Všechny rodiče by mělo zajímat, zda se jejich ratolest vydá po škole bloumat po ulicích, nebo zamíří do barevné budovy, kde se zabaví nejen 
s vrstevníky a naučí se třeba malovat, vypalovat keramiku, tančit, programovat nebo hrát divadlo. Rodiče pak mají kromě spokojeného dítěte také hmatatelné důkazy jeho činnosti v podobě výrobků nebo vystoupení.

Princip dobrovolnosti je zárukou úspěchu

Nejen děti, ale i pedagogové se do DDM přihlásí zcela dobrovolně a většinou se jedná o lidi, kteří v oboru svého kroužku skutečně pracují, mají 
s ním dlouhodobou zkušenost. Tu předávají dál.

„Naši pedagogové jsou převážně z mimoškolní sféry, nejsou to učitelé, a jako pozitivum vidím také vyšší počet mužů mezi vedoucími kroužků, což dětem přináší mužský vzor, který ve školství, bohužel, často chybí. Zájem dětí je pak pro nás jasnou kontrolou,“ sleduje Eva Píšová, která v poděbradské Symfonii 
v současnosti sečte 85 externích lektorů a přes stovku kroužků.

Umíte si volný čas užívat?

Děti a mládež se ve středisku volného času učí kromě konkrétní dovednosti také nakládat se svým volným časem, což se bude hodit na celý život. Dospělí se dnes vedle stresu snaží o nejlepší kvalitu života, jejich děti jí mohou položit základy už dnes.

Když budou umět najít si zájmovou činnost pro svůj volný čas, mohou se vzdálit od relaxace pomocí alkoholu a drog.

Symfonii navštěvují maminky s dětmi od tří let i senioři, ale zásadní cílovou skupinou jsou děti ze základních škol.

Ani kápo, ani otloukánek

Mezi dětmi různého věku vznikají jiné sociální skupiny, než ve školní třídě. Dítě tak zjišťuje, že oplývá schopnostmi, které třeba ve škole nemohlo projevit.
„Známky náhle nejsou měřítkem úspěšnosti. Je jím třeba to, jak se dítě umí bavit, lepit modely, vařit. Dochází 
k posunům sociálních rolí, což jistě vyvažuje osobnost dítěte,“ ví pedagožka Píšová.

Šikanu a kázeňské problémy v domě dětí a mládeže téměř neznají. Když se děti zabaví, nezbývá už prostě na zlobení čas ani energie. Výhodou je také kontakt s různými věkovými skupinami, děti se naučí jednat s mladšími i staršími lidmi se společnými zájmy.

Systém vzdělávání: 

• předškolní
• základní
• střední
• vyšší odborné
• jiné vzdělávání – DDM, ZUŠ, …

(Pozor: dům dětí a mládeže není dětský domov ani domov mládeže=internát)

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání … 

… zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tématické rekreační akce, osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby. (školský zákon)