Do pravidelných kroužků Domu dětí a mládeže Nymburk letos dochází kolem 920 dětí. V budově v ulici 2. května je dispozici také Odpolední klub, který vítá a zabaví děti a mládež po škole. Asi šestým rokem v Nymburce funguje také předškolní klub Předškoláček, který děti úspěšně připravuje na školní výuku.

Kromě nepravidelných akcí pořádají také letní tábory, letos jsou na programu čtyři termíny. Jde o příměstském tábory. „Děti se s vedoucími schází denně tady u nás 
a všechny tábory jsou zaměřeny turisticky, takže denně vyjíždí na výlety," popisuje ředitelka DDM Nymburk Sylva Polnická.

Tuláčci

Objevovat krásy za hranice regionu jezdí děti také jednou měsíčně s kroužkem Tuláček. Cestují převážně vlakem a po svých. Dokumentaci z cest si potom vystavují na nástěnkách v domě. Malí výletníci tak už měli možnost octnout se v pravěku v Dino parku, procvičit mozkové závity v IQ parku nebo se účastnit natáčení televizního seriálu Toulavá kamera na zámku Křinec.

Klub malých Debrujárů

Je to světová organizace, 
v rámci níž se děti učí netradičním způsobem o přírodě, fyzice a chemii. Pod vedením dělají pokusy a tak sami zjišťují, jak příroda funguje. „Kroužek u nás zavedl mladý, zapálený učitel David Michálek, který je členem mezinárodní asociace debrujárů," představuje energického 
a oblíbeného pedagoga Sylva Polnická. Mezi patnácti členy kroužku z druhého stupně základních škol je překvapivě mnoho dívek.

Naopak tříletí skřítci mají 
v domě dětí prostor dopoledne. Zvykají si na kolektiv, učí se stolovat a podobně. Služby DDM poskytuje také v Lysé 
a Milovicích.

Akademie DDM Nymburk

V neděli 13. května od 14 hodin předvedou děti z Domu dětí a mládeže Nymburk, co umí. Všichni příznivci jsou zváni do Hálkova městského divadla, kde se budou na pódiu prezentovat děti s novými dovednostmi. Mezi nimi také Odpolední klub, který se vyžívá v nové aktivitě: skákání přes švihadla. Poslední rekord mají děti 78 přeskoků. K Svátku matek vystoupí se švihadly a akrobacií s obručemi. Předvedou se i ostatní kroužky, pohybové
i hudební. Celá přehlídka bude zaznamenána na video.