Před příjezdem jeřábu na trávě vedle kostela zazpívaly děti z místních škol, promluvil starosta i farář, který v kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží již jedenáct let. Došlo k zatavení makovice, osazení kříže a hromosvodu. Na závěr své řeči farář věž posvětil.

Poté se přihlížející seskupili před kostelem a sledovali jeřábníky, jak se s vysílačkami v rukách domlouvali a připravovali krov na výzdvih. „Já do kostela občas chodím. Jsem ráda, že se opravuje a bude naši obec lépe reprezentovat. Doufám, že bude dostatek peněz i na další opravy, třeba na tu poničenou fasádu,“ řekla přihlížející Viktoria Popivnyak, která se do Kostelní Lhoty ze zahraničí přistěhovala před deseti lety.

Do báně věže místní ještě před vyzdvihnutím umístili dva tubusy, které obsahovaly různé pamětní předměty pro příští generace, například fotografie z rekonstrukce kostela, dva poslední lhotské zpravodaje, současné peníze či seznam finančních dárců, kteří přispěli na opravy budovy. „Už jsme vybrali kolem dvou set tisíc a peníze stále přibývají. Zájemci mohou příspěvky posílat na transparentní účet. Najdou ho na stránkách obce,“ uvedl starosta obce Tomáš Drobný.

Z pravé strany kamenného mostu by měla být připevněna konstrukce dočasné lávky.
Provizorní lávka by měla vyrůst na jaře u kamenného mostu

Na stavbu a rekonstrukci kostela dohlíží architekt Jan Vinař, který navrhnul i krov věže včetně báně. „Chtěli jsme zachovat alespoň část dřevěné konstrukce, ale byla tolik narušená tesaříkem, že to nešlo. Tato báň je věrná kopie té původní, ale z nových materiálů. Starý je pouze kříž na vrchu, který jsme opravili, protože spadnul a byl poničený,“ vysvětlil Vinař.

Rekonstrukce kostela začala zhruba před půl rokem a starosta odhaduje, že jsou s prací na stavbě teprve na začátku. Předpokládá, že opravovat kostel budou ještě několik let. Záleží také na tom, kolik bude na opravy budovy peněz. „Ještě máme spousty práce před sebou,“ dodal Drobný. Kostel je po celou dobu rekonstrukce plně v provozu a místní do něj chodí na bohoslužby.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie má dlouhou a místy pohnutou historii. Především dal celé obci její název. Byl totiž postaven při jejím založení v roce 1354. Spolu s farou a školou je katolický kostel součástí nejstaršího historického středu obce. Podle liturgického kalendáře připadá poutní slavnost kostela na den 15. srpna. 17. dubna 1813 na Bílou Sobotu vypukl v Kostelní Lhotě požár. Vyhořelo 32 čísel včetně kostela. V letech 1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu stavitelem J. Braunem.

Ilustrační foto.
Očekávejte silniční děs: přichází období oprav

V průběhu obou světových válek byly z kostela odvezeny jeho zvony, roztaveny a kov byl využit k válečné výrobě. Kostel zažil dramatické události i na konci druhé světové války. „V neděli dne 22. dubna 1945 hloubkoví letci zaútočili na projíždějící německou kolonu. Kostel byl dvakrát zasažen a jedna střela zabila při bohoslužbě v lavici klečící Aloisii Sekavcovou,“ píše se na obecních stránkách.

Podstatně veselejší příběh zaznamenala kronika v novodobé historii. „V hostinci U Douděrů vedle kostela se scházeli pravidelně karbaníci na mariáš. Dne 3. listopadu 2003 po půlnoci došlo i na "voko" a když bylo v banku 10 tisíc korun, hráči V.M. a M.P. se pohádali pro domnělý renonc. Když rozepře vrcholila, ovlivnila asi jejich bezbožné počínání blízkost chrámu Páně a na návrh J.K. se rozhodli spornou výhru věnovat na kostel. Dne 8. listopadu bylo oněch 10 tisíc odevzdáno na Obecní úřad jako příspěvek do sbírky na opravu kostela.“

Den Postřižínského piva se povedl. Přálo mu počasí i spokojení lidé.
Den piva se vydařil. Vyhříval se na slunci

ZUZANA KAŠPAROVÁ