Že modernizace si vyžádá demolici některých z nově postavených mostů a nadjezdů, informoval jako první deník Zdopravy.cz. Předběžný projekt dokonce počítá se zachováním jen jednoho. Ze studie však zároveň vyplynuly další detaily projektu, během kterého by se dálnice měla na každé straně rozšířit o čtyři metry.

Podle zpracovatelů EIA je zkapacitnění na šířku D33,5 mezi kilometry 3 až 46 nutné kvůli tomu, že se provoz na dálnici už nyní místy blíží své maximální kapacitě. V současnosti je postavena ve formátu R26,5. Celkem půjde o 41 kilometrů modernizace, což bude zahrnovat přestavby osmi mimoúrovňových křižovatek, řady mostů a nadjezdů, a také nové odvodnění a rozsáhlá protihluková opatření.

Stavba je rozdělena na šest úseků, přičemž nejblíže realizaci je ten první mezi Radonicemi a Brandýsem nad Labem. „Tam se dokončují podklady a může se začít projektovat,“ uvedl Michal Vrabec z oddělení investiční přípravy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Ve dvou případech ještě není jasné, jak bude řešení vypadat, EIA se k nim tak vypracovala ve dvou variantách. Jde o křižovatky Bezděčín, kde budou nutné přeložky silnic I/16 a II/610, a Čtyři kameny.

Právě druhá zmíněná mimoúrovňová křižovatka měla při modernizaci původně zaniknout úplně, kvůli odporu starostky Jarmily Smotlachové z Hlavence však bude nakonec zachována.  Její okolí navíc čeká asi největší změny. Jednak bude přestavěna současná odpočívka Čtyři kameny, která je po požáru motorestu ve značně neutěšeném stavu. Na opačné straně dálnice pak vznikne ve směru od Prahy zcela nová odpočívka. Ta bude sice bez benzínové pumpy, nabídne však řidičům sociální zařízení a řadu nových parkovacích míst pro osobní auta i kamiony.

Další odpočívky na trase pak projdou revitalizací, v případě dvou benzínek přímo v Mladé Boleslavi se v minulosti hovořilo o nutné demolici a přemístění. Na 34. kilometru se postaví nový areál údržby a policie s vlastním služebním sjezdem. Pro SÚD Brodce bude sloužit plocha bývalého zemědělského objektu.

EIA říká ano

V rámci hlukových studií se předpokládá i po rozšíření dálnice dodržení hlukových limitů, a to i s výhledem do roků 2030 a 2053. Pomůžou nové protihlukové stěny a navýšení těch stávajících, na vozovku se položí také nízkohlučný povrch. V rámci modernizace se bude muset vysadit 2060 nových stromů jako kompenzace za překračování limitů emisí benzopyrenu a částic PM10.

Mezi kilometry 17,5–18,5 kilometru podle biologů chybí migrační objekt pro zvířata, musí se počítat s doplněním podchodu či nadchodu. Na dálnici je také třeba dokončit oplocení. Samotný krajinný ráz pak ovlivní hlavně nová výška protihlukových stěn. Vybuduje se 14 retenčních nádrží na odvodnění.  V závěru EIA experti doporučují stavbu k realizaci. Zástupkyně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Kateřina Ambrožová však upozornila, že výsledek EIA je jen podklad pro rozhodnutí, ne samotné povolení stavby.

Vznikne petice

Během povolování se očekávají velké komplikace, zejména kvůli odporu obyvatel Benátek nad Jizerou. Tamní místní částí Kbel totiž dálnice na estakádě přímo prochází a kvůli rozšíření se budou muset vykoupit a demolovat dva až tři domy. „Nezbývá nám nic jiného, než podepsat petici,“ uvedla během vyostřené diskuze jedna z obyvatelek Kbel. Lidé si stěžovali zejména na nekomunikaci ze strany ŘSD. 

Obyvatelé také připomněli, že původně měla vést dálnice východněji od Benátek, nicméně kvůli blízké hranici vojenského prostoru Milovice – Mladá a tamní přítomnosti sovětských vojsk silnice nakonec protla město. „Záměrem byla modernizace ve stávající stopě. O vyvedení mimo Benátky jsme neuvažovali,“ řekl zástupce ŘSD na otázku, zda není na čase dálnici od města odklonit směrem do neobydlené oblasti. 

Miroslav Kochman z benátecké radnice zase připomněl, že současný předběžný projekt kreslí nájezdy na dálnici v místech, kde mezitím vznikla nová zástavba, například restaurace McDonald’s a řetězec Lidl. „Vycházeli jsme s návrhy z dat, která byla tehdy platná. Pokud se tam nevejdeme, tak bude zachován dnešní průjezd,“ ujistil zástupce projektantské společnosti Valbek Tomáš Kliment.  

Ostatní obce okolo trasy dálnice se pak obávají především hluku. „Už dnes je nadstandardně vysoký, v porovnání se situací před pěti lety. Ať EIA řekne, co chce, budeme vždy proti a budeme trvat na opatřeních,“ stěžoval si starosta Svémyslice Jaroslav Fabian.

ŘSD v místě navrhuje takovou protihlukovou clonu, aby se po dostavbě limity splnily. „Pokud by nefungovala, musela by se prodloužit,“ řekl Michal Vrabec z ŘSD. Podle starosty se to týká až dvoukilometrového úseku a bude trvat na jejím co nejrychlejším doplnění.