„Naše společenství sdružuje obce Opolany, Volárnu, Veltruby a Velký Osek a v podstatě bylo založeno před několika lety s tím, aby se v regionu budovala síť potřebných cyklostezek. Tato trasa vznikla zhruba před patnácti lety a vlastně už od jara zde plánujeme doplňující výsadbu. Letos máme trochu zpoždění,“ vysvětlil starosta Velkého Oseka Pavel Drahovzal.

Zhruba dvacítka občanů všeho věku, od dětí po seniory, uplynulou sobotu vyhloubila jámy a postupně zasadila mladé stromky, které nahradily ty odumřelé. Ke každému byl ještě zatlučen pojistný kůl. Mladé dřeviny se dočkaly pečlivého obalení rákosem a nátěru ochrannou látku proti okusu od zvěře.

Středočeské zastupitelstvo ze dne 16. listopadu 2020
Novou středočeskou hejtmankou se stala Petra Pecková

Z okamžité iniciativy jedné dívky došlo i k úklidu pohozených odpadků. „Na celé akci se podílí i Krajské správa údržby silnic. Cyklostezka je hojně využívána po celý rok a patří k oblíbeným spojnicím mezi našimi obcemi. Samozřejmě, že k výsadbě také patří průběžná údržba stávající zeleně. V příštím roce bychom chtěli v těchto aktivitách pokračovat. Na cyklostezce směřující z Velkého Oseka do Opolan plánujeme doplnění zeleně, tedy výsadbu třiceti stromků,“ uvedl opolanský starosta Jan Vojáček.