Na zhruba devatenáct a půl milionu korun by mělo vyjít mimoúrovňové křížení cyklostezky a plánovaného silničního obchvatu Lysé nad Labem v prostoru Poděbradovy ulice. Krajští radní schválili projektový záměr a jeho zařazení do investičního zásobníku akcí. Na vybudování lávky či podjezdu (optimální řešení vyjde právě ze studie) by měly jít především peníze z unijních anebo národních dotačních titulů.

„Naším cílem je budovat kvalitní síť stezek. Záměrem je vždy dělat taková opatření, která zajistí bezvadné podmínky pro bezmotorovou dopravu, odpovídající současným standardům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,“ konstatoval Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Po dobudování obchvatu bude silnice III/2725 v ulici Poděbradově (směr Stratov) zaslepena. Cyklolávka či podjezd zajistí spojení Lysé nad Labem se sousedními obcemi Stratov, Rozkoš a Kostomlaty nad Labem.Projektová dokumentace by měla být připravena na podzim roku 2025, hotovo by pak mělo být zhruba o rok později. Stavět by se mělo současně se stavbou obchvatu města.